Josef visste från början att han ville läsa egyptologi

Vad är din bakgrund?

Jag har en blandad bakgrund, dels är jag uppvuxen iJosef El Mogy Alexandria och dels i Stockholm. Vi kom tillbaka hit 2011 och nu bor jag i Sigtuna. Jag pendlar vanligen till Uppsala, men nu under pandemin pluggar jag hemifrån.

Har du studerat något förut?

Arkeologiprogrammet är min första kurs. Det gav en bra och bred introduktion, men jag visste redan från början att jag ville fortsätta med egyptologi. Jag har alltid varit intresserad av historia, och det faktum att jag faktiskt har sett de monument vi nu läser om hjälper förstås till.

Om man bara ska välja ett monument – vilket föreslår du då?

Pyramiderna i Kairo är kanske lite klicheéartat att föreslå, men jag gör det ändå. Hela Saqqara-området är fantastiskt.

Varför valde du att läsa egyptologi hos oss?

Jag visste ju redan innan jag sökte till programmet att jag skulle välja inriktningen egyptologi, så det var rätt självklart att det blev Uppsala.

Hur är det att läsa programmet?

Basåret gav en bra översikt, och jag blev rätt intresserad av antikens kultur också. Det var bra att få en inblick i de olika ämnena och att se möjligheter med de olika inriktningarna.

Hur har det fungerat att läsa kurserna online jämfört med campusbaserat?

Vi fick ju en försmak av hur campusundervisning fungerar när vi började på basåret. Men jag tycker att online-undervisning har fungerat förvånansvärt smidigt. Vi har bra dynamik i grupperna, och i och med kursutvärderingarna kan vi snabbt säga till om något inte fungerar. Självklart saknar jag det sociala, att få leva studentliv.

Någon favoritkurs hittills?  

Jag tycker att religionskursen på Egyptologi A har varit den mest intressanta kursen hittills. Religion är en av de centrala delarna av den egyptiska kulturen, och kursen var både överskådlig och nischad.

En fråga som ofta kommer är om hieroglyfer – är det svårt att lära sig?

Nej, inte särskilt. I början kanske, men så småningom faller det på plats, och man läser rätt bra. Man lär sig att se kontexten och det hjälper till. Vi får se hur det går nu när vi börjar med Gammalegyptiska texter.

Nästa år skriver du din kandidatuppsats – vet du redan nu vad du ska skriva om?

Vad gäller C-uppsatsen har jag inte bestämt mig helt än men den blir preliminärt om för- och tidigdynastiska gravar.

Vad är ditt syfte med utbildningen?

Jag vill gärna syssla med forskning, men kanske också t ex jobba med museiverksamhet.

Har du funderingar på att fortsätta efter kandidatprogrammet?

Ja, jag tänker söka vidare till masterprogrammet i egyptologi, när jag blir klar.

Skulle du rekommendera programmet till andra, och i så fall, vad skulle du ha för tips till dem?

Jag skulle absolut rekommendera programmet om man intresserad av historia. Vet man redan innan att man vill läsa egyptologi kanske det kan vara bra att lära sig tyska (men det är inget som krävs). Tips är att skaffa lite historieböcker och läsa.

Senast uppdaterad: 2021-04-12