Julia läser masterprogram i Visby

Vad är din bakgrund? Var kommer du ifrån?

Ursprungligen kommer jag från Mölndal utanför Göteborg men flyttade till Gotland år 2014 för att läsa kandidatprogrammet i arkeologi här på Campus Gotland. Då hade jag precis tagit studenten från samhällsvetenskapliga programmet och var nyss fyllda 19år!

Varför valde du att läsa vårt masterprogram i Arkeologi?

I och med att jag läste kandidatprogrammet här på öjn kändes det naturligt att fortsätta med mastern här. Var supernöjd med kandidatprogrammet, lektorerna och samarbetet med Uppsala och kände att här finns alla möjligheter att utvecklas! Masterprogrammet här är även väldigt fritt och formbart. Det finns stor möjlighet att planera sina studier själv och specialisera sig inför sin tänka framtid.

Vad har du läst förut?

Som nämnt ovan läste jag kandidatsprogrammet i arkeologi här på campus Gotland och följde de kurser som ingick där, men med mina fria val kryddade jag utbildningen med kurser i kulturvård, museikunskap, grafisk design för webb och kreativt skrivande. Läste även till två kurser i genusvetenskap nu på masternivå.

Vad är dina intryck och erfarenheter?

Jag är supernöjd! Campus Gotland är ett litet universitet jämfört med många andra vilket innebär att det är lätt att komma nära både lärarna och andra studenter. Detta medför mycket personlig feedback och stora möjligheter till stöd och hjälp när sådan behövs. Till detta tillkommer hela Uppsala universitets stora utbud och resurser vilket verkligen är en lyx att ha tillgång till!

Nu gör du praktik – som vad och var och hur hittade du praktikplats?

På vårterminen skall jag praktisera som forskningsassistent i vår Professor Helene Martinsson-Wallins forskningsprojekt ”I Tjelvars fotspår”, vilket är ett Gotlandsplacerat projekt där arkeologi, turism och hållbarhetstänk kombineras:

Vet du redan vilket uppsatsämne du ska välja?

Yes! Uppsatsarbetet på masterprogrammet pågår över de båda åren och är uppdelat i tre block om vardera 15hp. Jag skall snart påbörja mitt andra block. Vad gäller min uppsats utgår jag ifrån en typ av vikingatida kvinnofiguriner vilka i regel tolkas som valkyrior, guden Odins beridna krigsmör. Detta motsätter jag mig och ämnar omtolka dem utifrån modern arkeologiskt teori. Jag är intresserad av vad ting gör, hur de formar oss och vår värld, snarare än vad ting representerar eller hur vi förser dem med mening.

Skulle du rekommendera programmet till andra?

Absolut! Speciellt till den som vet ungefär vad den vill rikta in sig på eller specialisera sig i. Programmets anpassningsbara natur gör det mycket lämpligt för detta.

Din favoritkurs i programmet?

Den första kursen i programmet, vilket är den enda som är obligatorisk, var riktigt intressant! Kursen heter ”Cosmopolitan Pasts” och berör frågor kring hur arkeologi och kulturarv är något både globalt och politisk.

Hur tänker du din framtid?

Jag satsar på att doktorera. Om jag fick välja fritt, så helst här vid Uppsala universitet. I långa loppet hoppas jag på att kunna forska eller/och att lära ut arkeologi till andra, vid universitetet, på ett museum eller vid något turistmål.