Maja Wikborg

Maja (som vi intervjuade för tre år sedan, när hon gick kandidatprogrammet) är precis i slutet av första året på Masterprogrammet med inriktning mot arkeologi.

Hur ser du på din studietid nu?

Under de här åren har mina kunskaper fördjupats, förstås. Det jag saknar är tiden att läsa och lära mig ännu mer. Det ryms för få poäng i programmet! Det finns så många spännande kurser jag skulle vilja läsa, men jag måste fokusera på vad jag kan använda till min masteruppsats.

Vilken kurs funderar du på nu?

Fördjupade GIS-kursen. Men jag måste sålla.

Har du funderat klart angående din masteruppsats?

Ja, jag ska läsa in en massa litteratur under sommaren för den. Planerna är att studera vapengravar i anslutning till ortnamnet Tuna, främst i Uppland. Vi får se hur det blir.

När vi talades vid förra gången var du mycket förväntansfull och nöjd med att läsa arkeologi. Har du ändrat dig?

Nej, inte alls. Nu är det så mycket roligare. Dels har jag läst mig så mycket  mer, och som masterstudent öppnar sig också möjligheterna att få lära sig på ett ännu bredare plan. Vi får ju gå på alla högre seminarierna med inbjudna föreläsare och en massa ny forskning. Det blir bara roligare!

Hur blir det i framtiden?

Jag vill gärna gräva lite!