Historieintresset tog över

När Rasmus hade jobbat några år med olika saker tog historieintresset över.

Antikens kultur och samhällsliv är en bra inkörsport till historiestudier, tycker Rasmus, som just nu påbörjat sin B-uppsats i ämnet. "Kanske blir det något om germanerna", säger Rasmus, som framför allt är fascinerad av gränslandet mellan skriftliga källor och välgrundade gissningar om historiska skeenden. "Jag tycker det är spännande att studera hur pass kvalificerade gissningarna om vad som hände faktiskt är, och om det faktiskt bara finns en enda sanning".

Till hösten tänker Rasmus läsa historia, kanske för att bli historielärare så småningom, men mest för att fördjupa kunskaperna om historia i sig. Blir det C-kursen i AKS? "Ja, kanske, men inte ännu".

Innan jobb och sedan studier i Uppsala läste Rasmus drama och film i Umeå. "Det känns bra att ha gjort lite annat också. Jag har hunnit läsa mycket fakta, och kanske är jag också mer motiverad än om jag kommit direkt från skolan. Det har varit stimulerande att ha kursare i alla åldrar här på Antikens kultur, både yngre och äldre. De äldre har ofta annan typ av kunskap och erfarenhet, som ger nya perspektiv och frågeställningar i diskussioner".

Vad skulle du vilja råda den student som tänker sig att läsa Antiken? "Läs Herodotos", säger Rasmus genast. "Han är rolig och anekdotisk. Eller ta en tripp till Medelhavsmuseet i Stockholm. Hitta en ruin - vad säger den dig?"