Kandidat i Visby, Master i Uppsala

Sebastian Liahaugen gick på elprogrammet i gymnasiet, och jobbade i Storbritannien under några år.

"Sedan började jag fundera på vad jag egentligen ville göra, och då tipsade en vän mig om arkeologi."  Sebastian valde att läsa arkeologprogrammet i Visby, på dåvarande Högskolan på Gotland under tre år. Ett jättebra internationellt program, tycker Sebastian, som bl a fick chansen att göra praktik på Samoa under ett halvår. "Gemenskapen bland oss inom programmet blev väldigt fin - vi var också många från hela landet, och ställdes inför likartade problem som inflyttade till en ny ort."

11 april ventilerade Sebastian sin Masteruppsats, "Från sten till data. En studie av FMIS forskningspotential för GIS och landskapsarkeologi". I inriktningen på GIS har Sebastian haft stor användning av sina datakunskaper, och sammantaget har hans utbildning givit honom möjligheter att söka jobb både i fält och inom analysverksamhet. Han har också erfarenhet av museiverksamhet, eftersom han jobbat med visningar på Medeltidsmuseet i Stockholm.

"Just nu söker jag alla möjliga jobb inom fältarkeologi", säger Sebastian, "men sedan hoppas jag på doktorandstudier."

Nu väntar en sammanslagning av Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Sebastian har erfarenhet av båda ställena. Vad är skillnaden? "På Gotland var samhörigheten bland kursarna stor, här i Uppsala umgås vi också, men jag känner mig även delaktig i de olika forskningsprojekt och forskargrupper som finns på institutionen, speciellt RHN."