Fältkurs i Uppsala 2019

I Uppsala gräver studenterna i Hellby/Gnista, söder om stan.

Vi var förstås på besök - alltid trevligt och intressant. Masterstudenterna börjar sin fältkurs några veckor innan B-studenterna kommer, och får sedan fungera som handledare till varsin grupp. I år har vi många masterstudenter, så det blir lärartätt i schakten.

studenter i fält

(Syntolkning: Tre studenter sitter i ett testschakt och samtalar. En student i keps håller i en orange skopa.Ytterligare en student står upprätt och tittar ner i schaktet. I bakgrunden står en student och letar i sin ryggsäck.)

(Syntolkning: En student visar upp ett dokumentationsblad där alla fynd ska föras in. Bakom syns syns en handritad skiss över schaktet.)

En fältkurs genererar mycket fynd och information, och detta måste förstås tas om hand.

Här pågår fyndsortering

(Syntolkning: Fynd av små keramikskärvor, benbitar och arbetade föremål i sten ligger sorterade på hushållspapper efter typ.)

(Syntolkning: På bord ligger fynd av olika slag utspridda för sortering efter typ. En manlig student i blå tröja dricker kaffe. En student i vit skjorta håller i en dator och vänder sig mot ytterligare ett bord med fynd.)

(Syntolkning. Tre studenter sitter framför ett bord med olika typer av fyndmaterial).

Ellen och Simone sorterar och dokumenterar

(Syntolkning: En student sitter framför en dator och gör tummen upp. På skärmen syns en innehållsförteckning )

Linus sorterar bilder efter kontexter. Allt dokumenteras.

(Syntolkning: Två dataskärmar visas, en med listor på innehåll och en med en 3D-modellering av ett schakt)

Niklas demonstrerar 3D-modellering

(Syntolkning: En student sitter framför två dataskärmar och bläddrar bland bilder.)

Tim skriver i fältbloggen.