Osteologi

En man i labbrock testar med pipett

Osteologi betyder läran om ben och omfattar studier av både människo- och djurbensmaterial. Osteologiska material utgör den största fyndmängden vid arkeologiska utgrävningar oavsett om man gräver gravar eller boplatser.

Vid en arkeologisk utgrävning är osteologisk kunskap nödvändigt för att på plats kunna identifiera och hantera benmaterial. Benen man hittar vid utgrävningar ger mycket kunskap om ett samhälle. Vilka djur höll och jagade man? Vilken kost åt man? Hur mådde man? Hur friska var man? Hur länge levde man? Var har man växt upp? Det här är exempel på frågor du som osteolog många gånger kommer kunna ge svar på, och under utbildningen får du lära dig hur detta går till i praktiken.

Vi erbjuder nu också ett kandidatprogram i arkeologi och osteologi! Här finns mer information om kandidatprogrammet

I början av studierna i osteologi får du lära sig skelettets olika delar, benens uppbyggnad och namn (anatomi och morfologi). Du får också lära dig olika metoder för att kunna utföra könsbedömningar, åldersbedömningar och storleksberäkningar. Du får också lära dig att identifiera och analysera kremerade ben från människa och djur. I utbildningen lär man sig dessutom att känna igen olika sjukdomar och skador som sätter spår i skelettet, samt får grundläggande kunskaper i att genomföra en utgrävning, genom att delta i en fältkurs.

Gotland är kalkrikt, vilket gör att skelettmaterial bevaras mycket bra. Benfynden från institutionens seminarie- och forskningsgrävningar är tillgängliga för dig vid uppsatsskrivande. Du kan även skriva uppsats inom projekt som är knutna till institutionen. Genom detta bidrar du till ökad och ny kunskap om bland annat hälsa, kosthåll, fauna och miljö genom tiderna.

Du har nära kontakt med lärarna som du inte bara träffar i föreläsningslokalen utan framför allt i osteologiska laboratoriet där all praktisk handledning sker med både referensmaterial och arkeologiska bensamlingar.

Utbildade osteologer arbetar bland annat inom kultursektorn, museivärlden och fältarkeologi. Studenter som är intresserade av rättsmedicin kan fortsätta sina studier inom detta område.

Ämnet har en professor, Sabine Sten.

Forskningsansvarig: Sabine Sten.

Senast uppdaterad: 2022-01-24