Osteologi. Anatomi och morfologi 15 hp

Kursen innefattar de två första delkurserna inom Osteologi A, men kan läsas separat.

Delkurs 1. Anatomi och morfologi I 7,5 hp

Kursen behandlar människans och däggdjurens anatomi och morfologiska uppbyggnad ut ett utvecklingsmässigt och funktionellt perspektiv. Benslag från olika arter introduceras.

Delkurs 2. Anatomi och morfologi II 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i människans och de vanligaste ryggraddjurens anatomi utifrån arkeologiskt källmaterial. Olika tillämpningar av osteologiska och naturvetenskapliga metoder introduceras.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra i tal och skrift för den mänskliga kroppens morfologi och anatomi
  • beskriva morfologi och anatomi hos de vanligaste ryggradsdjuren som påträffas vid arkeologiska utgrävningar
  • beskriva skelettets uppbyggnad, struktur och nedbrytning, olika typer av ben och deras rörelsemönster
  • identifiera och beskriva både människans och däggdjurens skelett, kranium, tänder, extremiteter, bål och ryggrad

·