Osteologi B 30 hp

Kursen består av fem delkurser, varav de tre första kan läsas separat (se Osteologi. Tematisk fördjupning 15 hp).