Seminariegrävning i Gamla Uppsala 2015

Under fyra händelserika veckor får de Uppsala-baserade studenterna gräva i Gamla Uppsala. Forskaren vid institutionen John Ljungkvist delar med sig av sitt forskningsprojekt Gamla Uppsala - mytiskt centrum och slår på så vis många flugor i en smäll. Forskningsprojektet som är finansierat av Berit Wallenbergs stiftelse får hjälp med utgrävningen och studenterna får gräverfarenhet.

Grävledarna John Ljungkvist och Joakim Kjellberg (båda från Institutionen för arkeologi och antik historia) och Per Frölund (Upplandsmuseet) assisteras av Jonna Sarén Lindahl och Sebastian Liahaugen. Studenterna får kunskaper i grundläggande grävteknik och dokumentation, får sålla och flottera, borsta fynd av ben och sten och pröva på hur leran sätter sig överallt när det regnar.

Flera av studenterna går andra terminen i det nya kandidatprogrammet, och några av dem kommer att välja andra inriktningar än just arkeologi. Fältkursen ger dem dock en inblick i hur arkeologiska fynd tas fram, snarare än att få se dem först i små askar insorterade i samlingarna. Det är en viktig erfarenhet också för blivande egyptologer och antikare, som ofta sysslar mer med text och skärvor än fältarkeologi.

Studenternas grävblogg

Gamla Uppsala-projektets officiella blogg