Buttlekrigaren

Svärdet är nu konserverat- Läs mer på www.vgregion.se/svardetfranbuttleange

En gravlagd individ med svärd och ridsporrar har påträffats i en grav i Buttle, Gotland. I mitten av en stor stensättning med dubbla kantkedjor gjordes ett fynd av ett fullständigt skelett. Individen uppvisar manliga drag, han har kraftig benstomme och markerade ögonbrynsbågar och muskelfästen.

Foto: A. Andreeff Högfeldt. Skelett i grav
Översikt över graven
 

Mannen som låg på sidan i fosterställning omfamnade ett välbevarat svärd och bar dessutom två sporrar med dekorationer av silver, vilket visar att han har varit en ryttare. Svärdet är ca 80 cm långt av kavallerisvärdstypen ”spatha” med beslag och doppsko av brons och trähjalt. Vapenutrustningen kan dateras till romersk järnålder (0-400 e.Kr.). Övriga fynd i graven är två knivar, en bältessölja, ett kermikkärl samt en behållare av organiskt material.

Tidigare har påträffats minst två spädbarnskelett och ett brandgravslager mellan de två  kantkedjorna. Buttlekrigarens stensättning har således använt för sekundära begravningar genom tiderna.

Foto: A. Andreeff Högfeldt. Svärdet.
Svärdet in situ

På järnåldersboplatsen och gravfältet i Buttle bedriver Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet Campus Gotland forskning, utgrävningar och fältkurser sedan 2013. Kulturlandskapet kring Buttle Änge visar på en lång kontinuitet med lämningar efter bosättning, åkerbruk, metallhantverk, gravar och rituella aktiviteter från romersk järnålder till och med historisk tid. Övriga fornlämningar som kan ses i området är bland annat två bildstenar, stengrundshus samt flera stensättningar och gravfält.

Foto: A. Andreeff Högfeldt. Sporrar
Sporrar med silverdekoration
 

I samband med detta har gjorts ett förmedlingsprojekt, kallat Tjelvarprojektet, med syfte att bidra till en lokal turistutveckling med hållbarhetsfokus med information och vandringsled. Digital rekonstruktion  av bildstenarna och landskapet kan nås via appen Buttle (utbildning) i App store, men för att använda den måste man vara på platsen. Länk: Tjelvar Projektet - Arkeologi på Gotland (tjelvargotland.se)

Följ även gärna studenternas blogg  från årets och tidigare utgrävningar i Buttle:

https://uuarkeologi.wordpress.com 

Fler länkar:

Svärdet är nu konserverat- Läs mer på www.vgregion.se/svardetfranbuttleange

https://sketchfab.com/3d-models/buttlekrigaren-5cfb6499fc904219948cba6a060b3116

https://www.svt.se/.../studenter-gravde-fram-krigargrav...

https://mp.uu.se/web/nyheter/-/krigargrav-hittades-under-arkeologiundervisning

Senast uppdaterad: 2022-12-12