Global arkeologi A 30 hp

Kursen beskriver människoblivandet och människans spridning i världen. Genom etnoarkeologi studerar du tvärkulturellt olika sociala organisationsformer och materiell kultur. Global historisk ekologi visar förhållande och samspel mellan människa och miljö. I den sista delkursen diskuteras hur arkeologi används för att studera grundläggande problematik kring t ex klass och genus, urbanism och etnicitet.
 

4 olika delkurser ingår: 

Människoblivandet och jägare/samlare

Etnoarkeologi

Global historisk ekologi

Historisk arkeologi