BA program in Archaeology and Osteology

Inhumation burial in Buttle, Gotland. Students study the finds

Från hösten 2020 ger vi kandidatprogrammet i arkeologi och osteologi på Campus Gotland. Programmet ger dig en spetsutbildning med praktiska moment med arbete med skelettmaterial  i vårt osteologiska laboratorium, arkeologiska utgrävningar och exkursioner.

Nyfiken på osteologi? Här finns information om hur man studerar osteologiskt material.

Mer om programmet

Programmet ges i Visby på Campus Gotland. Utbildningen riktar sig till dig som är nyfiken på att kombinera arkeologi och osteologi i ett samma program. Kunskaper om det förflutna är aktuella idag eftersom det ger perspektiv på vår egen samtid och de stora globala utmaningarna som finns.

Programmet ger dig möjlighet att studera mänsklig kultur i den djupa historien. Du lär dig att analysera och tolka när, hur och varför samhällen i det förflutna utvecklades. Du studerar människans interaktion med och påverkan av sin miljö och hur människorna levde sina liv. Du lär dig att formulera och presentera självständiga analyser och slutsatser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade. Du lär dig också att problematisera etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor som arkeologiskt och biologiskt källmaterial.

Under femte terminen erbjuds olika färdighets- och verktygskurser.

En alltmer flexibel arbetsmarknad efterlyser utbildningar som förenar humaniora med naturvetenskap, och teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Programmet förbereder dig för arbetslivet inom uppdragsarkeologi, utbildning-, bistånds- och kultursektorn, kulturmiljövård, museer, bibliotek och arkiv. Efter genomgånget program får du en kandidatexamen med arkeologi eller arkeologi med osteologisk inriktning som huvudområde.

Vad tycker studenterna om programmet? Läs en intervju med Ivan Albihn

Last modified: 2022-01-21