Myt, religion och världsåskådning 7,5 hp

Här studerar du centrala teorier, metoder och begrepp i tidiga trossystem. Exempel från olika kulturer används för att diskutera de möjligheter och begränsningar som finns i det materiella och skriftliga källmaterial som ofta är fragmentariskt.

 Efter godkänd kurs ska du kunna

  • redogöra för centrala teorier, metoder och begrepp i studiet av tidiga trossystem
  • resonera kring religionens roll i samhället baserat på ett urval av historiska kontexter
  • diskutera föreställningar kring gudar, döden och världens skapelse baserat på ett urval av historiska kontexter