Varför ska jag läsa kandidatprogrammet, Paul?

Text in Swedish only