5AK659 Mynt, ekonomi och propaganda, 7.5 hp

Kursen kommer att studera, med besök på myntkabinetten i Stockholm och i Uppsala, antika grekisk-romerska och äldre nordiska mynt.

Mynten användes för flera ändamål: som betalningsmedel, som propaganda, som identitetsmarkörer och i kapitalinvesteringar. Kursen behandlar mynten som objekt, hur de tillverkades och hur de användes i sina samhällen.