Praktisk högteknologi, väg-, vatten- och avloppsystem under antiken 7,5 hp

Kursen, som ges på avancerad nivå, behandlar praktisk högteknologi, dvs tekniska framsteg som kom att användas frekvent samt samhällsviktig infrastruktur under antiken. Utvecklingen av och framförallt de effekter som avfallshantering, land- och vattentransporter, vattenförsörjning och kommunikationer hade på samhället behandlas, liksom också den den antika synen på tekniska framsteg.

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för utvecklingen av olika typer av infrastrukturresurser under perioden
  • diskutera de effekter som infrastrukturresurserna hade på samhället
  • ta ställning till hur den antika inställningen och synen på teknologisk förnyelse såg ut.