Erik vill gräva i Amazonas

Erik Svensson har läst både ekonomi och humaniora vid Stockholms universitet. Innan han började på kandidatprogrammet hade han inte läst något av våra ämnen; däremot hade han varit volontär vid arkeologiska grävningar i Jämtland. "Även om jag ser fram emot fältkursen och seminariegrävningen i Gamla Uppsala tror jag att jag kan grundläggande grävteknik."

Varför valde du att läsa ett helt program?

Jag kände att just basåret inom programmet skulle ge grundläggande kunskaper för att sedan kunna välja vidare. Eftersom det är så brett upplagt får man en introduktion till filologi, antik historia, egyptologi och arkeologi. Det ger en bred kunskapsbas och är mycket intressant. Basåret ger dig så stora möjligheter att gå vidare med det du är intresserad av.

Skulle du förberett dig på något annat sätt?

Kanske skulle jag satsat på bättre studieteknik. Programmet är mer intensivt än de kurser jag läst tidigare. Det ställs också högre krav här än på de ämnen jag läst som enstaka kurs. Det är mer fokus på studierna här, vilket jag tycker är bra.

Någon favoritkurs?

Jag tyckte mycket om kursen i historisk ekologi. Nu läser vi  arkeologiska metoder, och den kursen är också väldigt givande.

Några ändringar att föreslå?

Nej, jag gillar att basåret just är ett basår - grundläggande introduktion till de olika ämnena. Det har funkat bra med videoföreläsningarna - lite teknikstrul i början, kanske, men allt sånt har löst sig. Jag uppskattar också all kommunikation med lärarna; de tar sig tid att förklara och informera, även om de har mycket att göra. Viljan finns att göra det så bra som möjligt för varje student.

I studentgruppen här i Uppsala känns det också bra, det går fint att samarbeta. De på Gotland har vi ju seminarier med, men jag tycker inte jag känner dem.

Vad tänker du göra efter examen?

Först ska jag bli klar med kandidatexamen! Jag tänker välja skandinavisk arkeologi som inriktning, och är främst intresserad av brons/järnålder. Sedan hoppas jag på Masterutbildning. Man kan ju göra praktik utomlands, och jag ska försöka komma till Mozambique, eller kanske ännu hellre Brasilien. Jag har varit i Brasilien flera gånger, och är oerhört fascinerad av de utgrävningar som sker av de gömda boplatserna i Amazonas.

Har du några råd att ge till andra presumtiva studenter, på programmet och annorstädes?

Absolut - sök programmet om du är minsta intresserad av ämnena. Det ger en bred allmänbildning för vidare studier.