Master i järnålderns föreställningsvärld

Karolina Karlsson har läst hela sin utbildning vid Uppsala universitet. Förutom arkeologi blev det etnologi och religionsvetenskap innan hon sökte till masterutbildningen i arkeologi här vid institutionen.

”Båda ämnena var ett bra komplement till arkeologi, eftersom jag är intresserad av gravar, främst bentomma gravar och den föreställningsvärld som dessa innefattar. Att läsa andra ämnen ger ett bredare perspektiv, inte bara vad gäller kunskaper utan också olika ämnestraditioner och studieteknik.”

Karolina visste redan på ett tidigt stadium att hon ville gå vidare till masterutbildningen. ”Idag är konkurrensen hård för arkeologer. Har du en masterexamen ger det dig ett extra försprång. Inom fältarkeologin jobbar man sig uppåt, och ju mer erfarenhet och kunskaper man har desto lättare blir det att få jobb. Masterkursen har också gett många nya kontakter, och det är viktigt. Jag har fått vara med på flera spännande forskningsgrävningar och en exploateringsgrävning – jätteroligt! Jag ser fram emot mer praktik, kanske på ett museum.”

Om masterprogrammet

Masterprogrammet i Uppsala samläser med Campus Gotland, och Karolina tycker att det funkat bra med föreläsningar på videolänk, även om hon bara varit på den ”lärar-sända” sidan. 

"Som inom många andra humanistämnen är det största problemet med utbildningen att det inte finns så mycket lärare och lärarledd undervisningstid. Och med föräldraledighet och en obesatt professur på institutionen märks det av ännu mer då det blir många studenter på en lärare, som både ska hinna med att undervisa och handleda." Karolina tycker dock att hon fått stort gensvar för sitt uppsatsämne, också bland institutionens doktorander. ”Som masterstudent kommer man ju närmre forskningen, och det är jätteroligt!”

Exkursionen till Island

Karolina åkte med sina kursare i Skandinaviens järnålder till Island i november 2013.

”Jag åker gärna till Island igen, och skulle då gärna vilja se de arkeologiska platserna. Museibesöken var fantastiska, speciellt 871 +- 2, där kombinationen av pedagogik och information var imponerande!Utflykterna under exkursionen var så välorganiserade och vi kände oss verkligen utvalda och speciella med alla guiderna.”

Studenterna från Uppsala universitet presenterade i olika omgångar sina uppsatsämnen, men Karolina hade gärna sett mer utbyte med de isländska studenterna. ”Det finns ett annat tidsperspektiv på Island, där historien börjar vid vikingatid. De har en annan problematik vad gäller fynd och datering.” Mer egentid hade också varit trevligt, tycker Karolina, eftersom programmet var väldigt tight.

Efter examen

”När jag är klar vill jag jobba, med fältarkeologi eller på museum – jag tar vad som helst, för att få erfarenhet.” De studenter som funderar på att läsa arkeologi får också rådet av Karolina att först ta reda på vad man egentligen gör som arkeolog. ”Man får inte vara rädd för att få smuts under naglarna – åk och kolla på grävningar först, så du vet vad du ger dig in på!” Förutom det råder Karolina att läsa tyska innan studierna, och kanske framförallt att lära sig en bra studieteknik.