Madeleine Grahn

Madeleine siktar på en kandidatexamen i arkeologi. Nu sitter hon och förbereder rapporten efter sin första utgrävning med de andra B-kursarna och masterstudenterna.

Vad har du för bakgrund?

Jag har läst på folkhögskola och sedan musikalutbildning på Kulturama. Sedan jobbade jag ett tag inom hemtjänsten, men ville plugga vidare, kanske till psykolog eller socionom. Jag kom in på både arkeologi och musikvetenskap, men arkeologi kom först, så det blev det.

Du har ju en blandad studiebakgrund?

Ja, jag har valt efter rådet ”Du ska kunna ha roligt!”.

Hur förberedde du dig inför studierna?

Jag förberedde mig inte speciellt. Någon gång blev det lite för mycket – det kom saker emellan – och jag fick göra en omtenta. Annars har jag mest kört ”go with the flow”.

Blir det någon fortsättning?

Ja, absolut, jag vill ha en kandidatexamen i arkeologi, och kanske också en master. Det finns så mycket att välja och olika specialiseringar, t ex osteologi.

Hur ser du framtiden?

Utbildningen är så bred, och det finns många olika yrken, t ex inom museivärlden.

Skulle du råda någon att söka utbildningen?

Ja – sök! Jag tror att det lämpar sig för dem som har historieintresse. Historia som ämne känns mer övergripande, i arkeologi går man på djupet!