Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH)

The Journal of Archaeology and Ancient History presenterar nu sin tjugosjätte artikel online: 

Hedvig von Ehrenheim, Patrik Klingborg, Axel Frejman,

Water at ancient Greek sanctuaries: medium of divine presence or commodity for mortal visitors?

Artikeln publiceras i universitetets system DIVA som open access i ett pdf-format. Bilder i artikeln kan också nås separat om man vill studera dessa närmare i större format. 

Vi publicerar också redaktionens loggbok för artikeln för att visa processen i granskningssystemet. Granskarnas kommentarer och också författarens svar på dessa publiceras öppet.

Om du är intresserad av att publicera i tidskriften, vänligen kontakta oss via Journal@arkeologi.uu.se

Tidigare artiklar publicerade i JAAH

No 1 Ekblom et al.

No 2. Ilves

No 3. Baron

No 4. Löwenborg

No 5. Arrhenius

No 6. von Hackwitz & Stenbäck

No 7. Edberg

No 8. Rosberg

No 9 Winder & Winder

No 10. Lindholm et al.

No 11. Fischer et al.

No 12. Grabowski

No 13. Welinder

No 14. Fischer & Lind

No 15. Ilves Review

No 16. Ljungkvist & Frölund

No 17. Hillerdal Review

No 18. Toth

No 19. Herschend

No 20. Helgesson & Aspeborg

No 21. Hjärthner-Holdar et al.

No. 22. Siapkas

No 23. Herschend

No. 24. Trier Christiansen

No. 25. Looijenga and Levada

No. 26. von Ehrenheim, Kllingborg, Frejman