Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH)

The Journal of Archaeology and Ancient History presenterar nu sin trettionde artikel online: 

Svante Fischer,

The Late Roman and Early Byzantine Solidi of Scania & the Lund University History Museum

Artikeln publiceras i universitetets system DIVA som open access i ett pdf-format. Bilder i artikeln kan också nås separat om man vill studera dessa närmare i större format. 

Vi publicerar också redaktionens loggbok för artikeln för att visa processen i granskningssystemet. Granskarnas kommentarer och också författarens svar på dessa publiceras öppet.

Om du är intresserad av att publicera i tidskriften, vänligen kontakta oss via Journal@arkeologi.uu.se

Tidigare artiklar publicerade i JAAH

No 1 Ekblom et al.

No 2. Ilves

No 3. Baron

No 4. Löwenborg

No 5. Arrhenius

No 6. von Hackwitz & Stenbäck

No 7. Edberg

No 8. Rosberg

No 9 Winder & Winder

No 10. Lindholm et al.

No 11. Fischer et al.

No 12. Grabowski

No 13. Welinder

No 14. Fischer & Lind

No 15. Ilves Review

No 16. Ljungkvist & Frölund

No 17. Hillerdal Review

No 18. Toth

No 19. Herschend

No 20. Helgesson & Aspeborg

No 21. Hjärthner-Holdar et al.

No. 22. Siapkas

No 23. Herschend

No. 24. Trier Christiansen

No. 25. Looijenga and Levada

No. 26. von Ehrenheim, Klingborg, Frejman

No. 27. Ahmadi

No. 28. Fischer

No. 29. Björk

No 30. Fischer

Senast uppdaterad: 2022-02-18