Lika Villkor

Vid institutionen för arkeologi och antik historia arbetar Lika Villkorsgruppen för att tillse att alla studenter och personal vid institutionen får stöd och respekt gällande dessa frågor.

Uppsala universitets studiemiljö ska präglas av öppenhet och respekt. Det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier på Uppsala universitet. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Detta regleras i diskrimineringslagen.

Läs mer om diskriminering och trakasserier

Institutionens ståndpunkt - Arkeologi och #MeToo  dec 2017

Arkeologi och #MeToo (svensk version)

Kontakt:

Institutionens Lika villkorsgrupp: Lika.Villkor@arkeologi.uu.se
Universitetets HR-enhets likavillkorsgrupp: likavillkor@uadm.uu.se 

Medlemmar av Lika Villkorsgruppen:

Maria Bengtsson (HR)
Karl-Johan Lindholm (Prefekt)
Luigi Prada (Personalrepresentant Campus Uppsala)
Alexander Andreef Högfeldt (Personalrepresentant Campus Gotland)
Julia Wihlborg (Doktorandrepresentant)

Senast uppdaterad: 2023-11-06