Lika Villkor

Vid institutionen för arkeologi och antik historia arbetar Lika Villkorsgruppen för att tillse att alla studenter och personal vid institutionen får stöd och respekt oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell orientering, etnicitet, ålder, religion, trosuppfattning och funktionsvariationer. 

Institutionens ståndpunkt - Arkeologi och #MeToo

Texten finns också i pdf - Arkeologi och #MeToo (svensk version)

Vad gör jag om jag känner mig trakasserad? (på engelska)

Texten finns också i pdf - Information och riktlinjer vid sexuella trakasserier (på engelska)

Kontakt:

Innstitutionens Lika villkorsgrupp: Lika.Villkor@arkeologi.uu.se

Universitetets HR-enhets likavillkorsgrupp: likavillkor@uadm.uu.se