Neil Price får VR-medel i Rådsprofessorsprogrammet

2015-12-08

Professor Neil Price vid institutionen för arkeologi och antik historia har beviljats bidrag under tio år för projektet Vikingafenomenet, totalt 50 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.