RIksbankens Jubileumsfond till Annika Larsson

2016-12-22

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat medel för ett Kommunikationsprojekt lett av forskaren vid vår institution, Fil. dr Annika Larsson.

Projektet Viking Couture: Publik arena för forskning, dialog och kommunikation är ett samarbetsprojekt mellan forskare i textil arkeologi, slöjdare, textilkonstnärer och museer. 

Läs mer om projektet på RJ:s sida

Läs mer om Annika Larssons forskning