Utgrävning i Gamla Uppsala

2017-08-23

I samarbete med Upplandsmuseet och med medel från Krogagerfonden undersöker nu forskarna vid institutionen för arkeologi och antik historia den stora hallbyggnaden på Kungsgårdsplatån bredvid Gamla Uppsala kyrka.

John Ljungkvist, forskare vid institutionen, berättar att tidigare grävningar på 1990-talet och 2013 givit många svar på frågan om hallens utsträckning och funktion, och att man genom årets bredare undersökning ska få ytterligare information om uppbyggnad och rumsindelning.

"Hallen har haft två ingångar på västra sidan", säger Hans Göthberg från Upplandsmuseet, "och vi har redan hittat två stolphål i det norra rummet som tyder på att denna avdelning varit delad i två utrymmen."

Två studenter deltar också i arbetet, Joakim Dietrich Strandberg och Hanna Strehlau.

Mer om John Ljungkvists forskning

Mer om Upplandsmuseet