Thuréus-pris till Neil Price

2017-09-11

Kungl. Vetenskaps-Societeten delade 29 augusti ut Thuréuspriset till professor Neil Price.

Motiveringen är följande:

Professor Neil Price, professor i arkeologi tilldelas Thureuspriset för sin internationellt ledande vikingatidsforskning

Thuréuspriserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande mycket aktiv och engagerad akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Läs mer om Kungl. Vetenskaps-Societeten

Läs mer om Neil Price och hans forskning