Kulturarvspris för arkeologisk förmedling

2017-09-11

Forskarna vid institutionen Daniel Löwenborg och John Ljungkvist får tillsammans med arkeologen Helena Hulth och spelutvecklaren Daniel Westergren Uppsala kommuns kulturarvspris.

Via sitt företag Disir productions har de producerat appar som både visar Gamla Uppsala på 600-talet och Domkyrkostaden på 1500-talet.

De får priset med motiveringen: "Årets kulturarvspris går till en grupp digitala pionjärer som använder modern spelteknologi för att ge människor insikter om hur livet kan ha gestaltat sig för de som bodde på den här platsen före oss. Att levandegöra den unika kulturmiljön i Gamla Uppsala är en viktigt folkbildningsinsats som ökar tillgängligheten och intresset för kulturarvet, säger Peter Gustafsson, ordförande i kulturnämnden, Uppsala kommun."

Läs mer om priset

Läs mer om Disir Productions

Läs mer om John Ljungkvists forskning

Läs mer om Daniel Löwenborgs forskning