Vetenskapsrådet ger bidrag till skogsforskning

2017-11-03

Docent Karl-Johan Lindholm vid institutionen får VR-medel för projektet Utmanad marginalitet: Skogsbygderna i Skandinaviens inland och världen utanför, 0-1500 e.Kr.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Karlstads universitet och Stockholms universitet och pågår i fyra år.

I projektet deltar också Professor Eva Svensson, Karlstads universitet, Anneli Ekblom och Daniel Löwenborg, båda Uppsala universitet, Professor Ove Eriksson, Stockholms universitet och  Dr. Erik Ersmark, Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om projektet

Läs mer om VR:s bidragsforskning

Läs mer om Karl-Johan Lindholms forskning