Arkeologi och #Metoo

2017-12-07

Vid Institutionen för arkeologi och antik historia finns ingen tolerans varken för olämpligt beteende eller för att underlåta att stödja kollegor genom att inte säga ifrån om andra uppvisar sådant beteende.

Läs vårt uttalande här