Valfångst under vendel- och vikingatid

2018-06-15

Redan på 500-talet jagade man val i mängder. Man använde valben bl a till spelpjäser, men jakten visar också på omfattande handelsvägar, resursanvändning och människors påverkan på de marina systemen.
 

Institutionens Andreas Hennius och John Ljungkvist m fl presenterar resultat i artikeln Whalebone Gaming Pieces: Aspects of Marine Mammal Exploitation in Vendel and Viking Age Scandinavia.

Läs pressmeddelandet

Läs artikeln

Mer om Anderas Hennius forskning

Mer om John Ljungkvists forskning