Pedagogiska priset till Gunnel Ekroth

Pedagogiska priset till Gunnel Ekroth

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. I år delas det ut till vår professor i Antikens kultur och samhällsliv, Gunnel Ekroth. Hon får priset inom område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap. Gunnel Ekroth med röd sjal

Så här kommenterar Gunnel priset:

Jag känner mig djupt hedrad och mycket glad över att ha erhållit ett pedagogiskt pris. Forskningsverksamheten kan man kontrollera men undervisningen är liksom alltid lite trial and error. Det känns fantastiskt att få en bekräftelse på att det verkar fungera.

Läs mer om Gunnel Ekroth

Information om det pedagogiska priset

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
Juridik och samhällsvetenskap,
Medicin och farmaci,
Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset.

Läs mer om det pedagogiska priset

Senast uppdaterad: 2022-01-25