Att studera arkeologi i Uppsala

Att studera i Uppsala är att bli en del av en lång studenttradition! Samtidigt ligger Uppsala i framkant när det gäller utbud av modern undervisning och tillgång till internationellt framstående forskare. Uppsala är studentstaden framför andra!
Mer om studentliv i Uppsala

Som student i något av våra ämnen har du din undervisning i Campus Engelska Parken, ett komplex som blandar gammalt med nytt - traditionsfyllda byggnader med toppmodern utrustning. Här huserar humanistiska ämnen - bl a språk, litteratur och sociologi, och du träffar studenter från olika discipliner i vårt gemensamma bibliotek, Karin Boye-biblioteket.

Vid Arkeologi och antik historia bedrivs flera internationella forskningsprojekt, vilket innebär att du nästan oavsett intresseområde kan få kvalificerad handledning. Vår forskning spänner över hela förhistorien och de flesta kulturområden i världen. Som student ger det dig möjlighet att delta i föreläsningar både av våra egna framstående forskare, och också av de många gästforskare och gästföreläsare som besöker oss.

Undervisning sker i våra moderna lokaler, ofta med videolänk till Campus Gotland, eftersom våra kurser ges parallellt. Dina lärare är samtidigt forskare, som undervisar inom sina specialistområden. Under fältkursmomenten deltar du i utgrävningar där resultaten blir en viktig del av forskningen - från högarna i Gamla Uppsala till de medeltida husgrunderna i Hellby/Fyrislund.

Tack vare institutionens och universitetets stora samlingar av fornfynd från tidigare grävningar i Sverige, Italien, Anatolien, Grekland för att nämna några, får du verkligen pröva hands-on arkeologi!

Kom och läs hos oss!