Studentföreningen Fjölnir

Vi är en förening till för alla studenter som läser eller har läst vid institutionen, och vår främsta uppgift är att föra samman alla studenter, oavsett vilket av ämnena arkeologi, antiken, egyptologi eller afrikansk och jämförande arkeologi man läser (och nivå). Detta gör vi genom att arrangera olika aktiviteter under terminernas gång.

Fjölnirs webbsajt

Fjölnir på Instagram: @fjolniruppsala

Fjölnir på Facebook