Presentationer

en ruin på grästäckt mark

Här presenterar sig forskare, lärare, doktorander, administratörer och gästforskare.

Institutionen samlar forskare med bred erfarenhet och internationell anknytning. Vi har också förmånen att kunna knyta flera postdoc till oss på kortare basis som på detta sätt ges möjlighet att färdigställa kortare artiklar och ansökningar. Multidisciplinära projekt som t ex det MISTRA-stödda Urban Mind har också gett tillfälle att samla nationell och internationell kompetens inom kulturell och miljömässig dynamik.

Presentationer

Senast uppdaterad: 2023-08-29