• Kaliff, Anders

  Arthur Nordén (1891 - 1965)

  Ingår i Svenska arkeologer, s. 233-240, 2020.

  Open access
 • Østigård, Terje; Kaliff, Anders

  Likbrud og dødsbryllup: Sjelen, sykdommer ogoldnordiske gravskikker

  Uppsala universitet, 2020.

  Open access
 • Kaliff, Anders

  Oscar Montelius (1843 - 1921)

  Ingår i Svenska arkeologer, s. 61-68, 2020.

  Open access
 • Kaliff, Anders; Oestigaard, Terje

  The Great Indo-European Horse Sacrifice: 4000 Years of Cosmological Continuity from Sintashta and the Steppe to Scandinavian Skeid

  Uppsala universitet, 2020.

  Open access
 • Kaliff, Anders

  Har människor offrats till makterna i det forna Skandinavien? Nya arkeologiska perspektiv på en gammal fråga

  Ingår i Religionshistorikern Folke Ström, s. 147-160, 2019.

  Open access
 • Kaliff, Anders

  Torma Zsófia és a civilizáció bölcsője: Erdély úttörő régésznője és felfedezései

  Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT) Könyvek, 2019.

  Open access
 • Kaliff, Anders

  Bronze Age Håga and the Viking King Björn: A History of Interpretation and Documentation from AD 818 to 2018

  Uppsala universitet, 2018.

  Open access
 • Kaliff, Anders

  Källan på botten av tidens brunn: Indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion

  Carlssons Bokförlag, 2018.

 • Kaliff, Anders

  Anchorite Cells and Dwelling Complexes on al-Lisan Peninsula: Preliminary results based on the field documentation by TheSwedish Dead Sea Expedition 2009/2011

  Ingår i Annual of the Department of Antiquities of Jordan (ADAJ), 2017.

 • Kaliff, Anders; Østigård, Terje

  Cremation, Corpses and Cannibalism: Comparative Cosmologies and Centuries of Cosmic Consumption

  Cambridge Scholars Publishing, 2017.

 • Kaliff, Anders; Artursson, Magnus; Larsson, Fredrik

  Rasbobygden i ett långtidsperspektiv 1100 BC till 1100 AD - kontinuitet och förändring

  2017.

 • Kaliff, Anders; Mattes, Julia

  Tempel och kulthus i det forna Skandinavien: Myter och arkeologiska fakta

  Carlsson Bokförlag, 2017.

 • Kaliff, Anders; Østigård, Terje

  Kremation och kosmologi: en komparativ arkeologisk introduktion

  Institutionen för arkeologi och antik historia, 2013.

  Open access
 • Kaliff, Anders; Munkhammar, Lars

  Wulfila 311–2011: International Symposium

  2013.

  Open access
 • Kaliff, Anders

  Goter och goticism - ett europeiskt fenomen

  Ingår i Saga och sed, s. 77-94, 2012.

 • Kaliff, Anders

  Det medeltida Sverige:  Förutsättningar för den fortsatta kunskapsuppbyggnaden

  2011.

 • Kaliff, Anders

  Fire

  Ingår i The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual & Religion , s. 51-62, 2011.

 • Kaliff, Anders

  Goternas ursprung - Mystiskt och missförstått

  Ingår i Wulfila och den gotiska bibeln, s. 7-14, 2011.

 • Kaliff, Anders; Hallberg, Anders; Göranson, Ulf

  Greeting Adress

  Ingår i Gotite III, 2011.

 • Holmgren, Richard; Kaliff, Anders

  Kosmopoliterna som lyssnade i vildmarken

  Ingår i Populär arkeologi, s. 26-27, 2011.

 • Kaliff, Anders

  Preface

  Ingår i Gotite III, s. 19-21, 2011.

 • Kaliff, Anders

  Runverksamheten inom Riksantikvarieämbetet: Förutsättningar för kompetens och kunskapsuppbyggnad

  2011.

 • Kaliff, Anders

  Silverbibeln - nytt världsarv

  Ingår i Populär Arkeologi, s. 26-27, 2011.

 • Kaliff, Anders

  Dracula och hans arv: Myt, fakta, fiktion

  Efron & Dotter, 2009.

 • Kaliff, Anders

  Skepnader i historiens gränsland: Identitet, centralitet och externa influenser i västra Östergötland under järnåldern

  Ingår i Skuggor i ett landskap, s. 13-45, 2009.

 • Kaliff, Anders

  Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt.

  2009.

 • Kaliff, Anders

  Tolkning eller analytiskt redskap?: Om terminologins betydelse vid tolkning av rituella lämningar

  Ingår i Döda personers sällskap, s. 19-34, 2009.

 • Kaliff, Anders; Oestigaard, Terje

  Excavating the Kings´Bones: The Materiality of Death in Practice and Ethics Today

  Ingår i The Materiality of Death, 2008.

 • Kaliff, Anders

  Archaeology in the East and in the  West : papers presented at the Sino-Sweden archaeology forum, Beijing in September 2005

  2007.

 • Kaliff, Anders

  Fire, Water, Heaven and Earth: ritual practice and cosmology in ancient Scandinavia: an Indo-European perspective

  Riksantikvarieämbetet, 2007.

 • Kaliff, Anders

  Gravhus, kulthus eller tempel?

  Ingår i Kulthus & dödshus. , 2006.

 • Kaliff, Anders

  Kremering i forntiden och idag

  Ingår i Ett bredare fält, s. 94-97, 2005.

 • Kaliff, Anders; Sundqvist, Olof

  Oden och Mithraskulten: finns det ett samband?

  Ingår i Religion och bibel: Nathan Söderblom-sällskapets årsbok, s. 61-75, 2005.

 • Kaliff, Anders

  Goternas urhem - myt eller verklighet?

  Ingår i Guldskatter, 2004.

 • Kaliff, Anders

  Goternas märkliga färder

  Ingår i Populär arkeologi, s. 19-23, 2002.

 • Kaliff, Anders; Bolin, Hans; Zachrisson, Torun

  Mellan sten och brons: Uppdragsarkeologi och forskning kring senneolitikum och bronsålder

  2001.

 • Kaliff, Anders; Carlsson, Tom; Molin, Anna; Molin, Fredrik et al.

  Continuity and Long-term Changes: Three Prehistoric Sites in Western Östergötland

  Ingår i Tor: Tidskrift för arkeologi, s. 107-123, 2000.

 • Kaliff, Anders

  Objekt och tanke: Speglingar av bronsålderns föreställningsvärld

  Ingår i Spiralens öga, s. 91-116, 1999.

 • Kaliff, Anders

  Olika perspektiv: på en arkeologisk undersökning i västra Östergötland

  1999.

 • Kaliff, Anders

  Tiden, landskapet och människan - en arkeologisk betraktelse

  s. 207-214 1999.

 • Kaliff, Anders

  Skärvstenshögar och kremeringsplatser: Exempel och experiment med utgånsgpunkt från en utgrävning i Ringeby, Kvillinge sn, Östergötland

  Ingår i Tor: Tidskrift för arkeologi, s. 35-55, 1994.

 • Kaliff, Anders

  Världsbild och dödsuppfattning: En essä med exempel

  Ingår i TOR, s. 129-143, 1993.

  Open access
 • Kaliff, Anders

  En religionsarekologisk syn på gravar

  Ingår i Tor: Tidskrift för arkeologi, s. 125-143, 1992.

 • Kaliff, Anders

  Kulturlandskapet och människan under 9000 år

  Ingår i En väg med historia, s. 13-21, 1992.

 • Kaliff, Anders

  Skälv - en stormannagård med gravfält från äldre järnålder

  Ingår i En väg med historia, s. 65-72, 1992.

 • Kaliff, Anders

  Östergötland - ett landskap växer fram

  Ingår i Tor: Tidskrift för arkeologi, s. 103-124, 1992.