Anne-Sofie Gräslund


anne-sofie.graslund@arkeologi.uu.seAnne-Sofie Gräslund

Född 1940, uppvuxen i Härnösand, student 1958. Studier vid Uppsala universitet, latin, franska, klassisk fornkunskap = fil.mag. Därefter studier i nordisk och jämförande fornkunskap (arkeologi) och nordisk och jämförande folklivsforksning (etnologi). Arbetade 1963-66 vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum. Fr o m 1967 knuten till institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet, som assistent, studievägledare, universitetslektor, studierektor under 20 år, och nu befordrad professor. Undervisar och handleder, både på grundutbildningen och forskarutbildningen. Egen forskning (disputerade 1981, blev docent 1985) har framför allt rört skandinavisk vikingatid: gravskick, religionsskiftet, runstenar som källmaterial, bl.a.runstensornamentik som dateringsmöjlighet, kvinnans ställning, barn. Har hittills publicerat ett 90-tal vetenskapliga arbeten.

En av projektledarna för det av HSFR stödda tvärvetenskapliga projektet Sveriges Kristnande – kutur och mentaliteter under vikingatid och tidig medeltid 1990-1995.

Projektet Lika men ändå olika
 

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-01-27