Anne-Sofie Gräslund


anne-sofie.graslund@arkeologi.uu.se

Född 1940, uppvuxen i Härnösand, student 1958. Studier vid Uppsala universitet, latin, franska, klassisk fornkunskap = fil.mag. Därefter studier i nordisk och jämförande fornkunskap (arkeologi) och nordisk och jämförande folklivsforksning (etnologi). Arbetade 1963-66 vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum. Fr o m 1967 knuten till institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet, som assistent, studievägledare, universitetslektor, studierektor under 20 år, och nu befordrad professor. Undervisar och handleder, både på grundutbildningen och forskarutbildningen. Egen forskning (disputerade 1981, blev docent 1985) har framför allt rört skandinavisk vikingatid: gravskick, religionsskiftet, runstenar som källmaterial, bl.a.runstensornamentik som dateringsmöjlighet, kvinnans ställning, barn. Har hittills publicerat ett 90-tal vetenskapliga arbeten.

En av projektledarna för det av HSFR stödda tvärvetenskapliga projektet Sveriges Kristnande – kutur och mentaliteter under vikingatid och tidig medeltid 1990-1995.

Projektet Lika men ändå olika
 

 • Gräslund, Anne-Sofie; Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Lamm, Jan Peder; Edberg, Rune

  Fynden från "Svarta jorden" på Björkö: från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier. Äldre uppgifter.

  2018.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Goats in Swedish prehistory and early Middle Ages

  Ingår i Tiere und Tierdarstellungen in der Archäologie, s. 201-212, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Missionat the Ends of the World: Was Old Uppsala Really an Outpost of Paganism in the Late 11th century?

  Ingår i Life on the Edge, s. 345-351, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Olika aspekter på offerbegreppet: Några exempel från en arkeoplogisk horisont, rörande skandinavisk järnålder

  Ingår i Religion och Bibel, s. 7-28, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Tors bockar och andra getter: Om geten i Sverige under forntid och medeltid

  Ingår i Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv, s. 23-41, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Die Christianisierung Skandinaviens

  Ingår i WIKINGER!, s. 246-255, 2016.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Review of Lisbeth M. Imer and (photo) Roberto Fortuna. Danmarks runesten: En fortelling. 366 pp., richly illustrated. København: Nationalmuseet and Gyldendal, 2016.  ISBN: 978-87-02-19132-5.

  Ingår i Futhark, s. 181-185, 2016.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Wikingerzeit in Skandinavien: Schweden

  Ingår i Wikinger!, s. 60-67, 2016.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Andrén,, Anders; Kaliff, Anders; Price, Neil

  Akademien granskar...: Arkeologi

  Ingår i Saga och Sed.. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok, s. 137-154, 2015.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Kvinnorepresentationen på de senvikingatida runstenarna med utgångspunkt i Sigurdsristningarna

  Ingår i Scripta Islandica, s. 33-54, 2015.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Rune-stones and the localisation of graves: Burial cusoms in the Conversion period

  Ingår i Small Things -Wide Horizons, s. 169-174, 2015.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Runic monuments as reflections of the conversion of Scandinavia

  Ingår i Dying Gods - Religious beliefs in northern and eastern Europe in the time of Christianisation, s. 233-239, 2015.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The Late Viking Age Runestones of Västergötland: On Ornamentation and Chronology

  Ingår i Lund Archaeological Review, s. 39-53, 2015.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  En hund begraven: Hunden från stenålder till medeltid

  Ingår i Från renhållningshjon till modeaccessoar, s. 31-48, 2014.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  En påfågel i Odensala? Några reflexioner om ikonografin på runstenarna vid Harg

  Ingår i Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi, s. 22-31, 2014.

 • Svanberg, Ingvar; Gräslund, Anne-Sofie

  Från renhållningshjon till modeaccessoar: 10 000 år av människa-hund-relationer i Sverige

  2014.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Die Runensteine und die Christianisierung Skandinaviens

  Ingår i Credo. Chrisianisierung Europas im Mittelalter, s. 383-384, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Kristna inslag i Gamla Uppsala och dess närområde

  Ingår i Gamla Uppsala i ny belysning, s. 113-134, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Rec. av Olav Tveito: Gravskikk og kristning. En analyse i skandinavisk perspektiv 9.-11. århundre. Oslo: Novus forlag 2011. 425 s.

  Ingår i Historisk tidsskrift, s. 682-685, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Stil och motiv: Några tankar kring vikingatidens ikonografi och ornamentik

  Ingår i Institutionens historier, s. 195-207-, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Systrarna Tora och Rodvi och andra runstenskvinnor i Sigtunaområdet

  Ingår i Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi, s. 11-22, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Review of Sigmund Oehrl. Vierbeinerdarstellungen auf schwedischen Runensteinen: Studien zur nord­germanischen Tier- und Fesselungsikonografie. Ergänzungsbände zum Real­lexikon der Germanischen Altertumskunde 72. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2011. xi + 371 pp. + 160 plates (385 figs.). ISBN 978-3-11-022742-0. ISSN 1866-7678.

  Ingår i Futhark, s. 239-242, 2012.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Försvunnen värld framträder: Rec. av Maja Hagerman Försvunnen värld. Om den stärsta arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige.

  Ingår i Signum, s. 48-51, 2011.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Similarities or Differences? Rune Stones as a Starting Point for Some Reflections on Viking Age Identity

  Ingår i Viking Settlements & Viking Society, s. 147-161, 2011.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  How did the Norsemen in Greenland see themselves?: Some reflections on "Viking Identity"

  Ingår i Journal of the North Atlantic, s. 131-137, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Late Viking Age runestones in Uppland: some gender aspects

  Ingår i The Viking Age: Ireland and the West, s. 113-123, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Religionsskiftet speglat i gravskicket.: Ny svensk forskning kring senvikingatida gravar och gravskick.

  Ingår i Från hedniskt till kristet., s. 131-164, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Runstensbroar i ett kvinnoperspektiv

  Ingår i Bro till evigheten, s. 24-31, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Garm - den bäste bland hundar: Om hundar under forntiden i Skandinavien

  Ingår i Hunden i kult och religion, s. 29-47, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Les chiens de la Tapisserie de Bayeux: Quelques éléments de réflection

  Ingår i La Tapisserie de Bayeux, s. 132-145, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  (Recension av) Bockstensmannen och hans tid. Red.: PabloWiking-Faria. Varberg 2008.

  Ingår i Svenska landsmål och svenskt folkliv, s. 157-159, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Lager, Linn

  Runestones and the Christian mission

  Ingår i The Viking World, s. 629-638, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The material culture of Old Norse religion

  Ingår i The Viking World, s. 249-256, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The material culture of the Christianisation

  Ingår i The Viking world, s. 639-644, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Die Wikinger in Schweden

  Ingår i Die Wikinger, s. 64-71, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Kartan i den arkeologiska forskningens tjänst: några exempel

  Ingår i Kartan i forskningens tjänst, s. 131-144, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Lager, Linn

  Runestones and the Christian Mission

  Ingår i The Viking World, s. 629-638, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Lager, Linn; Kitzler Åhfeldt, Laila

  Runstenar runt Vallentunasjön

  Ingår i Hem till Jarlabanke, s. 335-359, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The material culture of Old Norse religion

  Ingår i The Viking World, s. 249-256, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The Material Culture of the Christianisation

  Ingår i The Viking World, s. 639-644, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Valsgärde Studies: the Place and its People, Past and Present

  Ingår i Valsgärde Studies, s. 65-82, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Hundens roll i kulten

  Ingår i Religion och Bibel, s. 47-60, 2007.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Some Viking Age amulets: the Birka evidence

  Ingår i Cultural interaction between east and west, s. 90-96, 2007.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds

  Ingår i Runes and their secrets, s. 461-, 2006.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Prestige graves - for men, women and children.: Mortuary behaviour among the élites of the Mälar valley in the second half of the first millennium AD, with some remarks from a gender perspective

  Ingår i Herrschaft- Tod - Bestattung, s. 230-, 2006.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  rec. Claes Theliander: Västergötlands kristnande. Religionsskifte och gravskickets förändring 700-1200

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 238-240, 2006.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Wolves, serpents and birds.: Their symbolic meaning in Old Norse belief

  Ingår i Old Norse religion in long-term perspectives, s. 124-129, 2006.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Om identitet - några vikingatida exempel med utgångspunkt i runstensmaterialet

  Ingår i Saga och Sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 2004, s. 23-37, 2005.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Symbolik för lycka och skydd: -vikingatida amuletthängen och deras rituella kontext

  Ingår i Fra funn til samfunn, s. 377-392, 2005.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Birka between West and East

  Ingår i Offa. Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. Socrates: Aarhus, Kiel, Nottingham, Poznan, Tartu, Trondheim, Uppsala, York, s. 129-140, 2003.