Daniel Löwenborg

Daniel.lowenborg@arkeologi.uu.se

Forskare i arkeologi med inriktning på landskapsarkeologi och GIS, framför allt avseende samhällsutveckling under järnåldern för mellansvenska förhållanden. Intresserad av metodologiska och teoretiska aspekter på användandet av geografisk informationsteknologi i kombination med tillgång på stora mängder digital arkeologisk data och kvantitativa metoder inom arkeologi.

Tillgång på digital information om arkeologiska lämningar och utgrävningar innebär att det blir möjligt att studera sociala förändringar med nya metoder vilket gör att arkeologer kan ställa nya frågor av mer generell natur. Genom att analysera sammanställningar av stora mängder information kan bättre följa övergripande drag av samhällsutvecklingen, och lättare kombinera dessa analyser med naturvetenskapliga discipliner som kvartärgeologisk och klimatologisk forskning. Genom att använda geografiska informationssystem (GIS) kan man analysera arkeologisk information i dess landskapskontext vilket ger ytterligare viktig kunskap. Därför är tillgång på digital arkeologisk information viktig för den fortsatta utvecklingen av arkeologisk forskning, och jag har samarbetat med Länsstyrelsen för Östergötland och SND för att börja tillgängliggöra denna typ av information i större skala. Under 2014 drev jag ett projekt i sammarbete med Trafikverket och länsstyrelser kring sammanställande av arkeologiska undersökningar i GIS inför Ostlänken-projektet.

En av de frågor som dessa metoder kommer kunna bidra till att belysa är i vilken mån konsekvenserna av det stora vulkanutbrottet år 536 CE och ”det kalla decenniet” som följde på det har påverkat den samhällerliga utvecklingen i Skandinavien under den tiden, se exempelvis Löwenborg 2012.

Jag har en pilotlicens för Ultralätt-B och är intresserad av att vidareutveckla flygarkeologi för att göra arkeologiska inventeringar från luften där man kan upptäcka tidigare okända arkeologiska fornlämningar. Dessutom använder jag är fjärrstyrd s.k. quadrocopter för att skapa detaljerade modeller över mindre omrden med hjälp av fotogrammetri. Det innebär ett effektiv sätt att skapa information av hög kvalité. Ett exempel är en modell av högåsen-gravfältet i Gamla Uppsala som jag skapat.

Jag är engagerad i organisationen Computer Applications & Quantiative Methods in Archaeology ( CAA) och ordförande för dess Svenska avdelning. Jag har tidigare studerat landskapsarkeologi och GIS i Leicester och varit verksam som Marie Curie Fellow vid Florens universitet. Sedan 2012 är jag anställd (deltid 20 %) som lärare vid universitetet i Bergen där jag undervisar i GIS för arkeologer. Jag har även undervisat vid University of Pretoria, Sydafrika och University of Lanzhou, Kina. Från år 2013 deltar jag i VR rambidragsprojekt ARKDIS ”Arkeologisk information i det digitaliserade samhället”. 

Tidigare projekt:

Hercules

 • Larsson, Åsa Maria; Löwenborg, Daniel

  The Digital Future of the Past: Research Potential with Increasingly FAIR Archaeological Data

  Ingår i Re-imagining Periphery, s. 61-70, 2020.

 • Löwenborg, Daniel

  Archaeological 3D GIS in Practice: Mapping Sitescapes with UAS and Photogrammetry

  Ingår i The Resilience of Heritage: Cultivating a Future of the Past., s. 411-426, 2018.

 • Huvila, Isto; Börjesson, Lisa; Dell’Unto, Nicolò; Löwenborg, Daniel et al.

  Archaeological information work and the digital turn

  Ingår i Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society, s. 143-158, 2018.

 • Löwenborg, Daniel

  Att uppleva Gamla Uppsala på ett nytt sätt

  Ingår i Framtidens naturvärden, s. 203-209, 2018.

 • Löwenborg, Daniel

  Knowledge production with data from archaeological excavations

  Ingår i Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society, s. 37-53, 2018.

 • Börjesson, Lisa; Dell'Unto, Nicolo; Huvila, Isto; Larsson, Carolina et al.

  A Neo-Documentalist Lens for Exploring the Premises of Disciplinary Knowledge Making

  Ingår i Proceedings from the Document Academy, s. 1-23, 2016.

  Open access
 • von Hackwitz, Kim; Löwenborg, Daniel

  HERCULES - Sustainable futures for Europe’s HERitage in CULtural landscapES: Tools for understanding, managing, and protecting landscape functions and values: D2.3 Dynamic models for analyzing long-term landscape change

  2016.

  Open access
 • Gärdebo, Johan; Löwenborg, Daniel

  Smallholding Travel in the Agrarian Revolution: Using a Farmer Diary to Map Spatio-Temporal Patterns in Late Nineteenth Century Sweden

  Ingår i The international Journal of Humanities and Arts Computing, s. 179-204, 2016.

 • Kolen, Jan; Crumley, Carole; Burgers, Gert Jan; von Hackwitz, Kim et al.

  HERCULES: Studying long-term changes in Europe’s landscapes

  Ingår i Analecta Praehistorica Leidensia, s. 209-220, 2015.

 • Strutt, Kristian D.; Graham, Angus; Toonen, Willem H. J.; Pennington, Benjamin Thomas et al.

  Manipulating Mud: (re-)constructing cosmogonical landscapes in the Nile Valley, Thebes, Egypt

  Ingår i Archaeologia Polonia, s. 514-517, 2015.

 • Graham, Angus; Strutt, Kristian David; Toonen, Willem H. J.; Pennington, Benjamin T. et al.

  Theban Harbours and Waterscapes Survey, 2015

  Ingår i Journal of Egyptian Archaeology, s. 37-49, 2015.

 • Löwenborg, Daniel

  Recuperating GIS data from excavations: On the use, or lack of use, of digital archaeological information

  Ingår i Perspectives to Archaeological Information in the Digital Society, s. 11-23, 2014.

 • Löwenborg, Daniel

  An Iron Age Shock Doctrine: Did the AD 536-7 event trigger large-scale social changes in the Mälaren valley area?

  Ingår i Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH), 2012.

  Open access
 • Ljungkvist, John; Frölund, Per; Göthberg, Hans; Löwenborg, Daniel

  Gamla Uppsala: Structural development of a centre in Middle Sweden

  Ingår i Archäologisches Korrespondenzblatt, s. 571-585, 2011.

 • Löwenborg, Daniel

  Digital Perceptions of the Landscape: A GIS based analysis of the location of burial grounds in Västmanland, Sweden

  Ingår i Acta Archaeologica, s. 124-137, 2010.

 • Löwenborg, Daniel

  Excavating the Digital Landscape: GIS analyses of social relations in central Sweden in the 1st millennium AD

  Open access
 • Löwenborg, Daniel

  Using Geographically Weighted Regression to Predict Site Representativity

  Ingår i Making History Interactive, s. 203-215, 2010.

 • Löwenborg, Daniel

  Landscapes of death: GIS modelling of a dated sequence of prehistoric cemeteries in Västmanland, Sweden

  Ingår i Antiquity, s. 1134-1143, 2009.

 • Löwenborg, Daniel

  Dynamiska kartor för landskapsforskning i informationsåldern: En GIS-baserad studie av Västmanlands järnålder

  Ingår i Kartan i forskningens tjänst, s. 145-157, 2008.

 • Löwenborg, Daniel

  Flexibility instead of standards?: How to make digital databases on cultural heritage useable to large audiences - a researchers perspective

  Ingår i Comminicating cultural heritage in the 21st century, s. 124-, 2007.

 • Löwenborg, Daniel

  Watersheds as a Method for Reconstructing Regions and Territories in GIS

  Ingår i Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage, s. 143-149, 2007.

 • Löwenborg, Daniel

  The Iron Age Shock Doctrine: What were the mechanisms behind the social changes in Scandinavia at the middle of the first millennium AD?