Gullög Nordquist

gullog.nordquist@arkeologi.uu.se

Efter att ha jobbat som lärare, professor i antikens kultur och samhällsliv, och institutionsprefekt i många år använder jag nu min tid som pensionär med forskning på flera områden. I centrum för min forskning står grekiska samhällen under brons- och järnålder, särskilt frågor som rör människors levnadsförhållanden, genus, produktion och sociala grupperingar. Som fältarkeolog har jag arbetat främst i Grekland. Några exempel:

I bronsåldersbyn Asine i Argolis liknade människors levnadsvillkor ca. 2000-1600 f.Kr. fattiga områden i tredje världen idag. Det var ämnet för min avhandling från 1987, A Middle Helladic Village: Asine in the Argolid (Boreas 16). Men det fanns sociala skillnader som efter 1600 f.Kr. kulminerade hos en elit. Denna profilerade sig genom gästfrihet och festande – man hittar man allt fler kärl för mat och dryck både i husen och i gravarna för män, kvinnor och även barn. En annan aspekt på arkeologiskt material är mer praktiskt: att handha och förvalta det så att det är tillgängligt för forskare över hela världen. Därför har jag som pensionär arbetat mycket med Asinesamlingen i Uppsala och hur den ska tillgängliggöras.

I Tegea i Arkadien har jag i en norskt ledd utgrävning undersökt två tempel från ca. 700 f.Kr. i en helgedom till Athena Alea. De var enkla byggnader byggda i lerkliningsteknik, långt mer anspråkslösa än det tempel som uppfördes på 300-talet f.Kr. och sades vara det största och vackraste på hela Peloponnesos. Framför de enkla byggnaderna fanns en djup grop, s.k. bothros, fylld av rester från offer: svart sotig jord med djurben, keramik och småfynd, bl.a. guldornament, från ca. 900 till 750 f.Kr. Fynden belyser utvecklingen av kulten under tiden då det klassiska grekiska samhället börjar växa fram.

Zeus Lykaios askaltare. På bergstoppen Lykaion i Arkadien finns ett askaltare till Zeus. Det visade sig att fynd i altaret kunde dateras ända från slutet av yngre stenåldern. Av de amerikanska utgrävarna blev jag ombedd att studera fynden från mellersta bronsåldern eftersom jag redan bearbetat mellanbronsålderskeramik från American Argolid Exploration Project. Läget på en bergstopp och fyndens karaktär antyder att det kan ha rört som om rituella aktiviteter på platsen redan under förhistorisk tid. Under mellersta bronsålder verkar området ha haft vissa kontakter söderut, mot Lakonien, att döma av viss importkeramik men i huvudsak var fynden av lokal eller regional karaktär.

Kninnors och barns levnadsvillkor, och grekisk musik från 400-talet f.Kr., dess funktion i sin samtid och musikernas villkor, är andra områden som intresserat mig. Likaså har jag arbetat en del med publikation av grekisk keramik från områdena längs Turkiets västkust i det stora samlingsverket Corpus Vasorum Antiquorum. Jag har också intresserat mig för hur Det Förflutna skapas och utnyttjas. Varje nutid behöver och har ett förflutet. Men när det förflutna fakskt fanns var det inte förflutet, utan nutid. Denna paradox innehåller många teoretiska och etiska aspekter och det är viktigt att studera och problematisera sådana frågor, inte minst eftersom Det Förflutna utnyttjas av många i nutiden, inte minst politiskt, för att legitimera olika gruppers anspråk och syn på sig själva och andra.

 • Nordquist, Gullög; Lindblom, Michael

  Curating the past: Asine and PRAGMATA

  Ingår i Methods and models in ancient history, s. 285-294, 2020.

  Open access
 • Nordquist, Gullög Christine

  Om nyttan av fula skärvor: Asinesamlingen i Uppsala

  Ingår i Stort smått fint fult, s. 114-125-, 2020.

 • Nordquist, Gullög Christine

  East and West: Contacts across the Eastern Miterranean during the Late Bronze Age

  Ingår i The rod and measuring rope., s. 97-101, 2019.

 • Nordquist, Gullög Christine

  Dryckesvisor, kariska aulos-melodier, och dansmusik - om sång och instrument i antikens Grekland

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 8 8-13 13, 2018.

 • Nordquist, Gullög

  Review of: A. Bellia & C. Marconi (eds.), Musicians in ancient coroplastic art. Iconography, ritual contexts, and functions

  Ingår i Opuscula, s. 207-209, 2018.

  Open access
 • Lindblom, Michael; Nordquist, Gullög Christine; Mommsen, Hans

  Two Early Helladic II terracotta rollers from Asine and their glyptic context

  Ingår i Opuscula, s. 81-96, 2018.

 • Nordquist, Gullög Christine

  Ancient Greek music in context: Rec. av Wallace (R.W.) Reconstructing Damon. Music, Wisdom Teaching, and Politics in Perikles’ Athens. Pp. xxiv   223, ills. Oxford: Oxford University Press, 2015.

  Ingår i The Classical Review, s. 255 255-257 257, 2017.

 • Nordquist, Gullög Christine

  Damon - ”den mest intelligente medborgaren i sin tid"

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 5 5-8 8, 2017.

 • Nordquist, Gullög Christine

  rec. av Susan Heuck Allen, Classical Spies: American archaeologists with the OSS in World War II Greece

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, 2017.

 • Nordquist, Gullög

  Reconstructing Damon. Music, Wisdom Teaching, and Politics in Perikles' Athens

  Ingår i Classical Review, s. 255-257, 2017.

 • Kordatzaki, G.; Kiriatzi, E.; Mueller, N. S.; Voyatzis, M. et al.

  A diachronic investigation of 'local' pottery production and supply at the sanctuary of Zeus, Mount Lykaion, Arcadia, Peloponnese

  Ingår i Journal of Archaeological Science, s. 526-529, 2016.

 • Nordquist, Gullög Christine

  Två svenskar i Athen 1894

  Ingår i Svunna ögonblick, s. 115-140, 2016.

 • Nordquist, Gullög

  Maritime networks in the Mycenaean world

  Ingår i Opuscula, s. 245-246, 2014.

 • Nordquist, Gullög Christine

  Results of the fieldwork in the temple sector

  Ingår i Tegea I. Tegea I., 2014.

 • Nordquist, Gullög Christine

  Two fragments of house from the sanctuary of Athena Alea

  Ingår i Tegea I. Tegea I., 2014.

 • Nordquist, Gullög

  Corpus Vasorum Antiquorum, Germany, vol 5, Vase Pictures in Cultural Transfer, Circulation and Reception of Greek Pottery in the Mediterranean Region

  Ingår i Classical Review, s. 235-237, 2013.

 • Nordquist, Gullög

  Each in its right place: The placing of the votives at the early temples at Tegea

  Ingår i Perspectives on ancient Greece, s. 103-112, 2013.

  Open access
 • Nordquist, Gullög

  The Ancient and Sacred Greek Landscape

  Ingår i Sacred Sites and Holy Places:, s. 141-185, 2013.

 • Nordquist, Gullög

  A Dynamic Age - Iron Age Greece

  Ingår i Griechen in Uberseeund der historischen Raum, s. 29-34, 2012.

 • Nordquist, Gullög

  Den gröna rörelsen och antiken

  Ingår i Den gröna rörelsen, s. 11--20, 2012.

 • Nordquist, Gullög

  Människooffer till Zeus?

  Ingår i Medusa. Svensk tidskrift för antiken, s. 13-24, 2012.

 • Nordquist, Gullög

  Proof from history – How do humans adapt to changes in environment

  Ingår i Stategies for climate resilience and sustainable growth, s. 25-26, 2012.

 • Nordquist, Gullög

  Kvinnors makt och vanmakt i antikens Grekland

  Ingår i Elin Wägnersällskapets skriftserie: Polväxling: Från patriarkat till partnersamhälle, s. 18-30, 2010.

 • Nordquist, Gullög

  What’s in a Name?: Mistra – The Town

  Ingår i The Urban Mind, s. 409-416, 2010.

 • Nordquist, Gullög

  ’Den aktuella antiken’

  Ingår i Arkeologisk Framtid, s. 49-68, 2009.

 • Nordquist, Gullög

  Melody without the lyre.: On The salpinx and its functions

  Ingår i Kungliga Humanistiska Vetenskaps- Samfundet i Uppsala Årsbok, s. 5-51, 2009.

 • Nordquist, Gullög

  Rec. of Yannis Hamilakis, The Nation and Its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece (Classical Presences). (Oxford University Press, Oxford 2007)

  Ingår i (Oxford University Press, Oxford 2007). In: AJA Online Reviews 113.3 (July 2009): http://ajaonline.org/onlinebookrevoews (downloadable .pdf file)., 2009.

 • Nordquist, Gullög Christine

  Glädjeflickor och tempelmusiker: Om kvinnliga musiker i antika Grekland

  Ingår i En ny sits - humaniora i förvandling, s. 123-132, 2008.

 • Nordquist, Gullög C.

  The Eastern Mediterranean during the Late Bronze Age

  Ingår i The professorship of Semitic languages at Uppsala University 400 years, s. 163-177, 2007.

 • Nordquist, Gullög

  Sjukdomar och bot i Grekland

  Ingår i Medusa, 2006.

 • Nordquist, Gullög

  A house for Athena Alea?: On two fragments of house models from the sanctuary at Tegea

  Ingår i Ancient Arkada, Papers from the third international seminar on Ancient Arcadia, held at the Norwegian institute at Athens, 7-10 May 2002, s. 151-166, 2005.

 • Nordquist, Gullög

  Some notes on musicians in Greek cult

  Ingår i Ancient Greek cult practice from the epigraphical evidence, Proceedings of the second international seminar on ancient Greek cult, Athens November 1991, s. 81-93, 1994.

 • Nordquist, Gullög; Zerner, Carol

  Hydra: Working papers in Middle Bronze Age studies

  1985.

 • Gullög, Nordquist

  The history of the collection

  Ingår i From the Gustavianum collections 2, s. 11-36, 1978.