John Ljungkvist

john.ljungkvist@arkeologi.uu.se

Jag arbetar som en av tre huvudforskare och projektledare inom det tioåriga forskningsprojektet Vikingafenomenet. Projektet, där även Charlotte Hedenstierna Jonson arbetar som projektledare,  leds av professor Neil Price och är finansierat av Vetenskapsrådets rådsprofessorprogram. I projektet arbetar jag främst med att koordinera och genomföra arbetet med valsgärdegravfältet. De sista gravarna på denna plats undersöktes för över 60 år sedan och fortfarande är många av de utomordentligt väldokumenterade båt-, kammar- och brandgravarna inte publicerade. Bland andra uppgifter ingår även att koordinera samarbetet med forskare och arkeologer på Talinns och Tartus universitet för publiceringen av båtgravarna från Salme i Estland.

Dessutom projektleder jag, tillsammans med Neil Price och Tom Christensen, Nationalmuseum i Köpenhamn, det treåriga projektet Viking Dynasties, finansierat av Krogagerfonden. Detta projekt är en fortsättning på projektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum, som pågått sedan 2009 och nu fortsätter i ett nytt projekt. I detta har vi och våra partners i Danmark utfört arkeologiska undersökningar i Lejre i Danmark och Gamla Uppsala. Under 2018 påbörjas ett omfattande arbete med att jämföra dessa två platser som omgavs av mytiska berättelser redan under vikingatiden.

Jag är dessutom en av grundarna till företaget Disir productions AB, skapat med stöd och uppmuntran från UU Innovation.

Professionell bakgrund

Jag påbörjade mitt arkeologiska liv 1990 när med studier vid Lunds Universitet. Intresset var till en början lagt åt marinarkeologin. Jag skrev en C-uppsats om submarina boplatser från mesolitikum i Öresund, dök på vrak i olika forskningsprojekt och jobbade så småningom som dykare inför Öresundsbron och var delansvarig för utgrävningen av en 9000-årig boplats under vatten utanför Landskrona. 

Den marinarkeologiska inriktningen började emellertid minska när jag 1993 fick arbete som arkeolog på Mälarbanan-projektet. Det ledde till familj i Uppsala och doktorandstudier vid institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet. Under doktorandtiden varvades forskningen med en växande familj, renoveringar av lägenheter och husköp och arbeten inom exploateringsarkeologin. Jag spenderade även nära fyra år på Statens historiska museum där jag bl.a. arbetade i det stora EU-projektet FREMDE, basutställningen på museet. Avhandlingen, med den kryptiska titeln – en hiar atti riKr, lades fram 2006.

Därefter spenderade jag de följande tio åren i rad olika projekt som:

Valsgärde studies.

Kom el Khawaled i Nildeltat

Dödens ombonade kammare.

Urban Minds

Under denna tid författades även en rad rad artiklar i ett postdoc-projekt som kretsade kring kring importmaterial och gravar från främst folkvandringstid och vendeltid .

Under 2009 togs beslutet att starta ett projekt kring Gamla Uppsala, en plats jag återvänt till ett antal gånger sedan jag ledde en första forskningsutgrävning 1996. Projektet Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum som började i liten skala 2009 och pågår fortfarande i ett samarbete med Upplandsmuseet och Riksantikvarieämbetet/Gamla Uppsala museum. Det involverar en rad olika forskare och arkeologer med olika specialiseringar. Gamla Uppsala är mycket mångfacetterad plats där forskningen i projektet sträckt sig från äldre järnålders till tidigmodern tids lämningar. Vi har berört allt ifrån forskningshistoria till historisk ekologi och besöksnäringen. Finansieringen har utgått från små medel från Gellerstedts stiftelse, till två stora utdelningar från Berit Wallenbergs stiftelse och fyra år av FoU-medel från Riksantikvarieämbetet.

Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centra


Fältarbeten och sammanställningar av äldre undersökningar i Gamla Uppsala
Gamla Uppsala är ett område där institutionen för arkeologi bedrivit arkeologiska undersökningar i olika omgångar under en lång tid. Vi vet mycket om platsen men fortfarande återstår det en mängd frågetecken kring centrala händelser i platsens och dess omlands historia.
Under 2009 har undertecknad inlett ett samarbetsprojekt med Upplandsmuseet och framöver kommer med all sannolikhet fler forskare från Uppsala och andra platser involveras.
Projektet bygger på de erfarenheter och frågor kring platsen som huvuddeltagarna samlat på sig genom en lång tids erfarenhet av undersökningar i området. Gamla Uppsala är en komplicerad plats som inte bara ett viktigt arkeologiskt objekt. Det nämns i tidiga skriftliga källor och är vetenskapshistoriskt mycket viktig, vilket inte minst Magnus Alkarp visar i sin kommande avhandling.
Årets fältarbete kommer att utföras under den första veckan i september och koncentreras till kungsgårdsområdet. Vi kommer dels utföra karteringar i åkermarken och runt kungsgårdsterrasserna. Dessutom grävs ett litet schakt mellan den tidigare undersökta platåbyggnaden och kyrkan. Det finns flera indikationer på att denna yta rymmer mycket intressanta lämningar. Detta år tänker vi gräva oss ner på en liten yta för att utreda potentialen för vidare undersökningar.
I detta delområde har man runt kyrkan, kungsgårdsterrasserna och den omgivande åkermarken, utfört undersökningar och gjort fynd sedan lång tid tillbaka. Under hösten inleds det mest betydande arbetet med digitalisering och sammanställning av äldre dokumentation. I kombination med årets fältarbete kommer vi få en betydligt bättre översikt över kungsgårdsområdet och kan allt mer diskutera dess helhetsstruktur och utvecklingen från äldre järnålder till medeltid.

Frågor kring projektet besvaras av John Ljungkvist.
john.ljungkvist@arkeologi.uu.se
Tel: 018/471 20 96

 • Ljungkvist, John

  A maritime society

  Ingår i Catalogue for the exhibition The Vikings Begin :, s. 49-58, 2018.

 • Ljungkvist, John

  A prelude to the Vikings

  Ingår i Catalogue for the exhibition The Vikings Begin :, s. 11-24, 2018.

 • Ljungkvist, John; Ekblom, Anneli

  Framtidens naturvärden i kulturmiljöer: fallstudie Gamla Uppsala

  2018.

  Open access
 • Ljungkvist, John

  Gamla Uppsala and Valsgärde: Deconstructing the Vendel-Viking transition

  Ingår i SAA archaeological record, s. 15-18, 2018.

 • Ljungkvist, John; Ekblom, Anneli; Rodéhn, Cecilia; Hallgren, Karin

  Introduktion

  Ingår i Framtidens naturvärden i kulturmiljöer -, s. 1-16, 2018.

 • Ljungkvist, John; Kjellberg, Joakim

  Medeltidens landskapsförändringar

  Ingår i Framtidens naturvärden i kulturmiljöer -, s. 115-130, 2018.

 • Ljungkvist, John; Ekblom, Anneli

  Skapandet av en plats

  Ingår i Framtidens naturvärden i kulturmiljöer -, s. 91-114, 2018.

 • Hennius, Andreas; Rudolf, Gustavsson; Ljungkvist, John; Spindler, Luke

  Whalebone Gaming Pieces: Aspects of Marine Mammal Exploitation in Vendeland Viking Age Scandinavia

  Ingår i European Journal of Archaeology, s. 612-631, 2018.

  Open access
 • Ljungkvist, John; Frölund, Per; Jahrehorn, Max

  A Vendel Period gold and garnet pendant from Gamla Uppsala

  Ingår i Fornvännen, s. 183-185, 2017.

 • Lindholm, Karl-Johan; Ljungkvist, John

  The bear in the grave: Exploitation of Top Predator and Herbivore Resources in 1st millennium Sweden – First Trends From a Long-term Research Project

  Ingår i European Journal of Archaeology, s. 3-27, 2016.

 • Fallgren, Jan-Henrik; Ljungkvist, John

  The Ritual Use of Brooches in Early Medieval Forts on Öland, SwedenL'usage rituel des fibules dans les enceintes fortifiées de l’île d’Öland en Suède au haut moyen âgeDer rituelle Gebrauch von Fibeln in den frühmittelalterlichen Befestigungen auf der schwedischen Insel Öland

  Ingår i European Journal of Archaeology, s. 681-703, 2016.

 • Gustavsson, Rudolf; Hennius, Andreas; Ljungkvist, John

  Are many Vendel and Viking Period gaming pieces made of whale bone?

  Ingår i Fornvännen, s. 51-54, 2015.

  Open access
 • Ljungkvist, John; Frölund, Per

  Gamla Uppsala – the emergence of a centre and a magnate complex

  Ingår i Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH), s. 1-29, 2015.

  Open access
 • Lindholm, Karl-Johan; von Hackwitz, Kim; Ekblom, Anneli; Löwenborg, Daniel et al.

  Rethinking Human Nature: Bridging the ‘Gap’ through Landscape Analysis and Geographical Information Systems (GIS)

  Ingår i Topoi, s. 94-108, 2015.

 • Ljungkvist, John; Lindholm, Karl Johan

  The Bear in the Grave: Exploitation of Top Predator and Herbivore Resources in First Millennium Sweden: First Trends from a Long-Term Research Project

  Ingår i European Journal of Archaeology, 2015.

 • Ljungkvist, John; Frölund, Per; Göthberg, Hans

  Gamla Uppsala – framväxten av ett                       mytiskt centrum. Rapport 4. Fältarbete 2010

  2013.

 • Ljungkvist, John

  Monumentaliseringen av Gamla Uppsala

  Ingår i Gamla Uppsala i ny belysning, s. 33-68, 2013.

  Open access
 • Ljungkvist, John

  Norrsunda och Åshusby-gravfältet

  Ingår i Stockholms läns museum seminariepublikation, 2013.

 • Ljungkvist, John

  Post-romersk globalisering: Spåren av Bysans i Sverige 560–800 e.Kr

  Ingår i Hyllningsbok, titel hemlig, 2013.

 • Ljungkvist, John

  Mistresses of the cult.: Female cult leaders in Late Iron Age Scandinavia

  Ingår i Weibliche Eliten in der Frühgeschichte, 2012.

 • Ljungkvist, John; Frölund, Per; Göthberg, Hans; Löwenborg, Daniel

  Gamla Uppsala: Structural development of a centre in Middle Sweden

  Ingår i Archäologisches Korrespondenzblatt, s. 571-585, 2011.

 • Ljungkvist, John

  Skelettgravar i tiden: från sen romersk järnålder till tidig vendeltid

  Ingår i Runnhusa, s. 128-160, 2011.

 • Ljungkvist, John; Hulth, Helena

  Ultuna by: I händelsernas centrum

  2011.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Ljungkvist, John

  Valsgärde revisited

  Ingår i Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010 Haderslev, Danmark, s. 123-139, 2011.

 • Beronius Jörpeland, Lena; Göthberg, Hans; Ljungkvist, John; Seiler, Anton et al.

  Återigen i Gamla Uppsala: Förundersökningsrapport OKB-projektet i Gamla Uppsala. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala Uppland; Gamla Uppsala socken; Gamla Uppsala S:3, 20:1, 21:7, 21:13, 21:27, 21:44, 21:56, 21:71, 21:76, 21:78, 26:4, 26:5, 74:3, 77:3, 77:5, 77:7, 77:19 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 547:1, 586:1, 603:1, 604:1, 605:1, 605:2 och 682 Dnr 422-278-2011 och 422-1516-2011

  2011.

 • Ljungkvist, John; Frölund, Per; Göthberg, Hans

  Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 3: Fältarbete 2009

  2010.

 • Ljungkvist, John

  Influences from the Empire: Byzantine-related objects in Sweden and Scandinavia - 560/570-750/800 AD

  Ingår i Byzanz – das Römerreich im Mittelalter, s. 419-441, 2010.

 • Barthel, Stephan; Sörlin, Sverker; Ljungkvist, John

  Innovative Memory and Resilient Cities: Echoes from Ancient Constantinople

  Ingår i The Urban Mind, s. 391-405, 2010.

  Open access
 • Ljungkvist, John; Barthel, Stephan; Finnveden, Göran; Sörlin, Sverker

  The Urban Anthropocene: Lessons for Sustainability from the Environmental History of Constantinople

  Ingår i The Urban Mind, s. 367-390, 2010.

  Open access
 • Ljungkvist, John

  Continental imports to Scandinavia: Patterns and changes between 400-800 AD

  Ingår i Foreigners in Early Medieval Europe, s. 27-49, 2009.

 • Ljungkvist, John

  2008. Redating and contextualizing the mounds of Uppsala and other monumental mounds

  Ingår i Korrespondenzblatt. Römisch-Germanisches Zentralmuseum, s. 30 30-, 2008.

 • Ljungkvist, John

  Continental imports to Scandinavia: Patterns and changes between 400-800 AD

  Ingår i Thirteen International Studies on Early Medieval Mobility, 2008.

 • Ljungkvist, John

  Dating two royal mounds of Old Uppsala: evaluating the elite of the 6th-7th century in Middle Sweden

  Ingår i Archaeologisches Korrespondenzblatt, s. 263 263-282 282, 2008.

 • Ljungkvist, John

  Handicrafts

  Ingår i The Viking world, s. 5-, 2008.

 • Ljungkvist, John; Billing, Nils; Herschend, Frands; Nilhamn, Bonnie et al.

  The Swedish Mission to Kom el Khawaled, First field report 2008

  2008.

 • Ljungkvist, John

  Valsgärde

  Ingår i Reallexion der Germanischen Altertumskunde. Extraband, s. 375-379, 2008.

 • Göthberg, Hans; Ljungkvist, John

  Ett terrasshus i Bredåker: Arkeologisk undersökning. Fornlämning 101, Gamla Uppsala 79:1, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland.

  2007.

 • Ljungkvist, John; Sundkvist, Anneli; Billing, Nils; Engsheden, Åke

  Svensk arkeologi i Egypten: Kom-el-Khawaled - en stad från romersk tid i Nildeltat

  Ingår i Populär arkeologi, 2007.

 • Ljungkvist, John; Victor, Helena

  Tidigare forskning. 1: Ett utsnitt ur Upplands förhistoria

  Ingår i Att nå den andra sidan, s. 12-, 2007.

 • Ljungkvist, John

  Valsgärde

  Ingår i Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2007.

 • Ljungkvist, John

  The emergence and purpose of large burial mound from the 6th to 11th c middle Sweden

  Ingår i EAA 12th annual meeting, Cracow, Poland, 19-24 september 2006, 2006.

 • Ljungkvist, John

  Ultuna

  Ingår i Reallexion der Germanischen Altertumskunde. Band 31, s. 4-, 2006.

 • Ljungkvist, John

  Uppsala högars datering: och några konsekvenser av en omdatering till tidiga vendeltiden

  Ingår i Fornvännen, s. 15 15-, 2005.

 • Ljungkvist, John

  Arkeologisk utredning. Ultuna, Ulleråker och Rosendal. Uppsala stad och Bondkyrko socken, Uppland.

  2000.

 • Ljungkvist, John

  Den förhistoriska bebyggelsen i Gamla Uppsala: Preliminära tolkningar och omtolkningar av bebyggelseutveckling och organisation

  Ingår i Fornvännen, s. 18 18-, 2000.

 • Ljungkvist, John; Hulth, Helena

  Raä 285, Norra gärdet: I maktens närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala.

  2000.

 • Ljungkvist, John; Bäckström, Ylva; Gamrell, Åsa; Hellqvist, Magnus

  Raä 547, Matsgården: I maktens närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala.

  2000.

 • Ljungkvist, John

  Vapen och brandgravskick under vendeltid

  Ingår i Tor, s. 19 19-, 2000.

 • Ljungkvist, John

  En vikingatida bebyggelse i Gamla Uppsala

  Ingår i TOR, s. 18 18-, 1997.

 • Larsson, Lars; Ljungkvist, John; Theander, Christian

  Submarine settlement on the bottom of the Öresund strait, Southern Scandinavia

  Ingår i NewsWARP: the newsletter of the Wetland Archaeology Research project, s. 3 3-, 1996.