Karin Ojala

karin.ojala@arkeologi.uu.se

Jag disputerade 2017 i arkeologi vid Uppsala universitet med avhandlingen I bronsålderns gränsland – Uppland och frågan om östliga kontakter. Avhandlingen behandlar utifrån ett forskningshistoriskt perspektiv hur man inom den svenska arkeologiska forskningen har studerat kontakter och interaktion mellan Mellansverige och områden österut, med fokus på Ryssland, under den yngre bronsåldern (ca. 1100–500 f.Kr.). En viktig fråga i avhandlingen var även hur man inom arkeologisk forskning har behandlat Mälardalen som en region, med ett eget kulturellt uttryck som inom flera områden skiljer sig från de södra delarna av Skandinavien, och hur detta relaterat till frågan om östliga kontakter.

Jag är för närvarande projektledare för forskningsprojektet Bronsålderskust i norr – kontakter mellan Mälardalen och norra Sverige under bronsålder och tidig järnålder (2019–2021), finansierat av Berit Wallenbergs Stiftelse.

I projektet undersöks relationen mellan Mälardalen och norrlandskusten, såväl som relationen mellan norrlandskusten och norra Sveriges inland, under bronsåldern och den tidiga järnåldern (ca. 1700–0 f.Kr.). Centralt i studien är frågor om regionala skillnader, regionala identiteter och interregionala kontakter. Ett särskilt fokus kommer att ligga på de ”östliga föremål” såsom Mälardalsyxor och Ananinoyxor, som påträffats både i norr och söder och områdenas relation med Volga-Kama området i nuvarande Ryssland under bronsålder och äldsta järnåldern.

Ytterligare ett mål är att försöka se förbi den uppdelning och gränsdragning mellan nord och syd som funnits inom arkeologin i studiet av bronsålder, men även andra perioder. En viktig fråga blir därmed även hur bilden av kontakter mellan norrlandskusten och Mälardalen har vuxit fram i ett forskningshistoriskt perspektiv

 

Publikationer