Michael Lindblom

michael.lindblom@antiken.uu.se

Jag är medelhavsarkeolog med de förhistoriska kulturerna i det egeiska området som specialområde, särskilt fastlandet och de cykladiska öarna under perioden 3000-1050 f.Kr.

Min forskning kretsar kring keramisk analys, inkluderande olika aspekter av produktion, distribution och konsumtion, kronologi och landskapsarkeologi. För tillfället är jag involverad i fem projekt som rör dessa frågor:

 

Schaktgravarna i Lerna på Peloponnesos

 

Vid de amerikanska utgrävningarna 1954-1955 av bronsåldersbosättningen Lerna påträffades två rikt utrustade schaktgravar från början av den sena bronsåldern. I fyllningarna som låg ovanför gravutrymmena påträffades de största fynden som någonsin gjorts i Grekland av keramik från senhelladisk I (ca. 1700-1600 f.Kr.). Tillsammans med ben från ett stort antal djur, utgör de rester från två storslagna begravningsmåltider. Projektet har som mål att publicera och tolka fynden från schaktgravarna och åtta andra samtida gravar i bosättningen.

 

 

 

Den keramiska sekvensen i Kolonna på Egina


 

Bronsåldersbosättningen Kolonna på ön Egina i Grekland har under de senaste två årtiondena kommit att framstå som en av de viktigare källorna till vår förståelse av kulturella kontakter och sociala omvälvningar i det egeiska området. Genom ett samarbete mellan Institut für Klassische Archäologie vid Paris-Lodron-Universität i Salzburg och med medel från Vetenskapsrådet har jag erbjudits möjlighet att delta i de pågående undersökningarna av bosättningen. Projektet syftar specifikt till att analysera, ordna kronologiskt och publicera keramiken från de nyligen avslutade utgrävningarna av det mellan och senhelladiska Kolonna (ca. 2100-1500 f.Kr.).

 

 

Mastos i Berbatidalen


 

En timmes promenadväg öster om Mykene på Peloponnesos ligger kullen Mastos. Platsen var bebodd under hela bronsåldern (ca. 3100-1200 f.Kr.) och har undersökts av svenska arkeologer i omgångar sedan 1930-talet. Med utgångspunkt från fynd från de gamla utgrävningarna och en ytinventering 1999 syftar detta projekt till att publicera och tolka fynden från den tidiga och mellersta bronsåldern. Resultaten från inventeringen är publicerad, medan arbetet med den mellanhelladiska bosättningen och gravfältet pågår.

 

 

Senhelladiska Kalaureia på Poros


 

På ön Poros i den saroniska bukten låg en berömd helgedom till Poseidon under arkaisk och klassisk tid. Helgedomen studeras av inom projektet Havet, staden och guden, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Fynd från slutet av bronsåldern och den tidiga järnålderns finns dock också, vilket ger upphov till frågor om tidigare aktiviteter inom området. Delar av flera hus från senhelladisk IIIC (ca. 1200-1100 f.Kr.) frilades vid utgrävningar 2009 och fortsatta undersökningar är planerade. Projektet syftar till att publicera och tolka fynden från den kortlivade bosättningen under slutet av sen bronsålder.

 

 

Svunna Landskap


De pågående klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Genom analyser av droppstenar i grottor från Peloponnesos söker projektet Svunna landskap studera hur klimatet har förändrats i södra Grekland under sten- och bronsåldern. Resultaten kopplas även till den samtida samhällsutvecklingen i området för att studera hur människor har reagerat på skiftande förutsättningar i sin omgivning. Projektet sker i samarbete med Martin Finné och Karin Holmgren vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi i Stockholm och Erika Weiberg vid institutionen för arkeologi och antik historia.

 

 • Worsham, Rebecca; Lindblom, Michael; Zikidi, Claire

  Preliminary report of the Malthi Archaeological Project, 2015-2016

  Ingår i Opuscula, s. 7-27, 2018.

 • Lindblom, Michael; Nordquist, Gullög Christine; Mommsen, Hans

  Two Early Helladic II terracotta rollers from Asine and their glyptic context

  Ingår i Opuscula, s. 81-96, 2018.

 • Lindblom, Michael; Gauss, Walter; Kiriatzi, Evangelia; Lis, Bartłomiej et al.

  Aeginetan Late Bronze and Early Iron Age cooking pottery

  Ingår i From Cooking Vessels to Cultural Practices in the Late Bronze Age Aegean, s. 46-56, 2017.

 • Carlsson, Susanne; Billing, Nils; Lindblom, Michael; Hedlund, Ragnar et al.

  Antiken. Från faraonernas Egypten till romarrikets fall

  Natur och kultur, 2017.

 • Lindblom, Michael

  På återbesök i Malthi

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 11-13, 2016.

 • Weiberg, Erika; Lindblom, Michael

  The Early Helladic II–III Transition at Lerna and Tiryns Revisited: Chronological Difference or Synchronous Variability?

  Ingår i Hesperia, s. 383-407, 2014.

  Open access
 • Galik, A.; Forstenpointner, G.; Weissengruber, G.E.; Thanheiser, U. et al.

  Bioarchaeological investigations at Kolonna, Aegina (Early Helladic III to Late Helladic III)

  Ingår i Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World, s. 163-172, 2013.

 • Finné, Martin; Holmgren, Karin; Sundqvist, Hanna S.; Weiberg, Erika et al.

  Climate in the eastern Mediterranean, and adjacent regions, during the past 6000 years: A review

  Ingår i Journal of Archaeological Science, s. 3153-3173, 2011.

 • Lindblom, Michael; Wells, Berit

  Conclusions

  Ingår i Mastos in the Berbati Valley, s. 177-179, 2011.

 • Lindblom, Michael; Wells, Berit

  Mastos in the Berbati Valley: An Intensive Archaeological Survey

  2011.

 • Gauss, Walter; Lindblom, Michael; Smith, R. Angus K.; Wright, James C.

  Our Cups Are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age: Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday

  2011.

 • Lindblom, Michael; Manning, Sturt

  The Chronology of the Lerna Shaft Graves

  Ingår i Our Cups are full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age, s. 140-153, 2011.

 • Lindblom, Michael

  The Early Helladic Period

  Ingår i Mastos in the Berbati Valley, s. 53-75, 2011.

 • Gauss, Walter; Lindblom, Michael; Smetana, Rudolfine

  The Middle Helladic Large Building Complex at Kolonna. A Preliminary View

  Ingår i Our Cups are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age, s. 76-87, 2011.

 • Lindblom, Michael

  The Middle Helladic period

  Ingår i Mastos in the Berbati Valley, s. 77-96, 2011.

 • Wild, Eva-Maria; Gauss, Walter; Forstenpointner, Gerhard; Lindblom, Michael et al.

  14C dating of the Early to Late Bronze Age stratigraphic sequence of Aegina Kolonna, Greece

  Ingår i Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, s. 1013-1021, 2010.

 • Weiberg, Erika; Lindblom, Michael; Sjöberg, Birgitta; Nordquist, Gullög

  Social and Environmental Dynamics in Bronze and Iron Age Greece

  Ingår i The Urban Mind, s. 149-194, 2010.

  Open access
 • Weiberg, Erika; Lindblom, Michael; Finné, Martin; Holmgren, Karin

  Svunna landskap

  Ingår i Hellenika, s. 14-15, 2010.

 • Lindblom, Michael

  Funerary meals at the LH I shaft graves at Lerna

  Ingår i Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London, s. 191-192, 2008.

 • Lindblom, Michael

  Prefiring Potters’ Marks

  Ingår i Midea. The Megaron Complex and Shrine Area, s. 165-168, 2007.

 • Dorais, Michael; Lindblom, Michael; Shriner, Christina

  Evidence for a Single Clay/Temper Source for the Manufacture of Middle and Late Helladic Aeginetan Pottery from Asine, Greece

  Ingår i Geoarchaeology, s. 657-684, 2004.

 • Lindblom, Michael

  Natan Valmins utgrävningar av Malthi iMessenien, Grekland, 1927-1934

  2002.

  Open access
 • Lindblom, Michael

  Marks and makers: Appearance, distribution and function of Middle and Late Helladic manufacturers' marks on Aeginetan pottery