Alexander Andreeff

alexander.andreeff@arkeologi.uu.se

018-471 8315, 0498-108315

Universitetsadjunkt i arkeologi vid Campus Gotland. Doktorand i arkeologi vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Fil. Magisterexamen med arkeologi som huvudämne och grundutbildning i bl.a. osteologi, idéhistoria, kulturarv och samhälle samt antikens kultur och samhällsliv vid Högskolan på Gotland, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Gästdoktorand vid University of California at Berkeley inom ramen för Bo Samuelssons doktorandutbyte ht 2007- vt 2008. Handledare var professor Rosemary Joyce, Department of Anthropology.

Avhandlingsprojekt:

Stones and People: Merovingian and Viking Age Picture Stones from the Island of Gotland.

This PhD-project deals with the Merovingian and Viking Age picture stones from the Island of Gotland, Sweden. The picture stones constitute a promising material for studies of the relationship between materiality, identity, iconography, and landscape. About 18 picture stones are still standing at their original site, emphasizing natural and political borders in the ancient landscape. They are erected at causeways, crossroads, fords and bridges that represented boundaries and transition points between farmsteads and districts. The picture stones have traditionally been interpreted as memorials made in honour of distinguished male members of the local society. A few of the sites have been excavated and remains of charcoal, animal bones, and ceramics found in cultural layers at the base of some stones indicate that sacrifices, ritual meals, and ritual depositions were performed. A recent excavation of a picture stone site at Fröjel Parish from the early 9th century done by the author has revealed an enigmatic combination of finds. Scattered at the base, probably remains of a disturbed deposition, were found cremated human bones from probably two individuals and artefacts that can be interpreted as grave goods. These finds confirm that the picture stones not only were memorials but also parts in complex social practices linking human remains, landscape, and monuments.

Fältstudier inom avhandlingsprojektet

1. Arkeologisk undersökning av bildstenslokal i Fröjel Stenstugu, Gotland, fältstudie inom avhandlingsprojektet, 2007.

2. Arkeologisk undersökning av bildstenslokal i Buttle Änge, Gotland, fältstudie inom avhandlingsprojektet, 2009, 2013, 2014

Övriga forskningsintressen

Fältmetodik. Objektbiografier, social och rituell praktik. Det arkeologiska materialets koppling till myt och minnespraktiker. Bildtolkning, maskulinitet och queerteoretiska perspektiv.

Undervisning och uppdrag

Högskoleadjunkt i arkeologi. Handlett C-uppsatsstudenter vid Göteborgs universitet, Uppsala  universitet och f.d. Högskolan på Gotland. Arbetat i olika funktioner vid f.d. Högskolan på Gotland sedan 1999. Har varit studentfackligt aktiv vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet: bl.a. viceordförande och kassör Humanistiska doktorandrådet, ledamot Humanistiska fakultetsnämnden och ledamot Institutionsstyrelsen.

 • Andreeff, Alexander

  Arkeologiska undersökningar av bildstensplats och stengrundshus vid Buttle Änge, Gotland

  Ingår i Arkeologi på Gotland 2, s. 191-197, 2017.

  Open access
 • Melander, Victor Niels Love

  Pompejiföreställningen: Undersökningar av det historiska odlingslandskapets destruktiva inverkan på järnålderbosättningen vid Änge, Buttle socken. Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2017. Del II

  2017.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Melander, Victor Niels Love; Sjöstrand, Alexander

  Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2015: Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4, 145:1 och 146:2, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland

  2017.

  Open access
 • Melander, Victor Niels Love; Andreeff, Alexander; Sjöstrand, Alexander

  Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2016: Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4 och 145:1, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland

  2017.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Uvelius, Anton

  Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2017, Del I: Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4 och 145:1, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland

  2017.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Melander, Victor Niels Love

  Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2014: Raä Buttle 42:1, 42:2, 43:1, 43:2, 43:3 och 145:1, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland

  2015.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Melander, Victor Niels Love; Bakunic Fridén, Imelda

  Arkeologisk undersökning vid bildstensplatsen Buttle Änge: Buttle Nygårds 1:28, Buttle Raä 42:1, 42:2, 145:1, Buttle socken, Gotland, 2009 & 2013

  2014.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Bakunic Fridén, Imelda

  Arkeologisk undersökning vid bildstensplatsen Fröjel Stenstugu 1:8, Fröjel Raä 12:1, Fröjel socken, Gotland, 2007

  2014.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Potter, Rich

  Imaging picture stones: Comparative studies of rendering techniques

  Ingår i Med hjärta och hjärna, s. 669-689, 2014.

  Open access
 • Kilger, Christoph; Söderström, Ulrika; Andreeff, Alexander; Svedjemo, Gustaf et al.

  Medeltida hus i Västergarn: rapport från arkeologisk undersökning 2012: Snauvalds 1:2, Västergarn socken, Gotland

  2014.

 • Andreeff, Alexander

  Archaeological Excavations of Picture Stone Sites

  Ingår i Gotland's Picture Stones, s. 129-144, 2012.

  Open access
 • Andreeff, Alexander

  Arkeologiska utgrävningar av bildstensplatser

  Ingår i Gotlands bildstenar, s. 129-144, 2012.

  Open access
 • Andreeff, Alexander

  Reflexion (II)

  Ingår i Döda personers sällskap, s. 147-151, 2009.

  Open access
 • Andreeff, Alexander

  Gotlandic Picture Stones, Hybridity and Material Culture

  Ingår i Encounters, Materialities, Confrontations, s. 242-258, 2007.

  Open access
 • Andreeff, Alexander

  Genuskonstruktioner och familjesystem i förändring på Gotland och i Baltikum under yngre järnålder och tidig medeltid

  Ingår i Arkeologen : nyhetsbrev från Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, s. 12-13, 2005.