Angus Graham

angus.graham@arkeologi.uu.se

Jag kom till avdelningen i juli 2014 som en Wallenberg Academy Fellow Angus Graham(https://www.wallenberg.com/kaw/forskning/aterskapar-antika-kanaler-i-luxor). Jag är projektledare för Theban Harbours and Waterscapes Survey, ett projekt beläget till det moderna Luxors flodslätter (det forntida Waset / Thebes) i Egypten.

Projektets syfte är att förstå mänsklig interaktion med tidigare landskap och vattenskap som ägde rum i detta viktiga politiska och religiösa centrum från det tredje årtusendet f.Kr. till den romerska perioden.

Projektet undersöker utsträckningen av de forntida egypternas förmåga att förändra flodslätterna för att åstadkomma ett sammanlänkat landskap för Egyptens gudar och kungar.  

Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger inom konstruerade landskap och vattenvägar; urbanism, bosättningar och tempelplaceringar; interaktioner med kultur och miljö; Nilens dynamik, flodnavigation, logistik och infrastruktur.

Jag tog min kandidatexamen (BA Hons) i egyptisk arkeologi vid Institute of Archaeology (IoA), University College London, och fortsatte med en Master (MRes) i Research Methods for the Humanities. Min doktorsavhandling handledd av Dr David Jeffreys, fokuserade på förståelsen av hamnar och kajer i den egyptiska Nildalen.  Projektet kombinerade textuella och visuella källor med annat bevis på båtteknologi, en förståelse av Nilfloden och flodslättens geomorfologi, samt fältarbete i Nildalen.  

Från september 2002 ledde jag Karnak Land- and Waterscapes Survey (KLaWS) tillsammans med Dr Judith Bunbyry (Dept. of Earth Sciences, University of Cambridge, https://www.st-edmunds.cam.ac.uk/people/dr-judith-bunbury). Vårt program, där vi använder oss av borrning med jordborrar och geofysisk undersökning, har vid Karnaks enorma tempelkomplex påvisat möjligheten att templet grundades på en alluvial ö i Nilfloden för fyratusen år sedan – den perfekta platsen att anlägga ett tempel på, då ön representerar urkullen i egyptisk kosmogoni.

Jag har arbetat på ett flertal andra arkeologiska projekt i Egypten sedan 1999, bland annat Sais, Giza, Memfis, Saqqara, Antinoopolis, norra Karnak, Hierakonpolis, Edfu, Gebel el-Asr och i Dakhlaoasen. Jag har också haft nöjet att arbeta som ledare för Team East i Troodos Archaeological and Environmental Survey Project (TAESP, http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/research/archaeologyresearch/projects/taesp/).

Team East utförde en systematisk undersökning av den centrala norra foten av Troodosbergen på Cypern (år 2001-2003 i fält och fram till den slutgiltiga publikationen 2013). Projektet utforskade landskap som har sett betydande påverkan från koppargruvbruk och smältning under den romerska perioden samt gruvbruk både under det senaste århundradet så väl som från väldigt nyligen ändrade jordbruksformer som dramatiskt har omformat kullar och daler vid foten av bergen.

Under min tid som student hade jag möjligheten att erhålla erfarenheter både inom utgrävning och fenomenologisk undersökning via Bodmin Moor Landscape Project (1997 och 1999), där mitt intresse i landskap och vattenvägar väcktes.

Senast uppdaterad: 2022-01-27