Bonnier, Anton

anton.bonnier@antiken.uu.se

Projekt: Landskap, landanvändning och konnektivitet i det antika Attika, c:a 700-100 f.Kr.

Min forskning behandlar framförallt landskap och landskapsförhållanden, ekonomisk historia samt miljö- och samhällsdynamik med fokus på Grekland från den arkaiska till och med den romerska perioden. Inom min forskning har jag arbetat med både materiella källor och antika texter. Jag har också stor erfarenhet av rumslig analys genom geografiska informationssystem (GIS).

Jag disputerade vid Stockholms universitet år 2010 med en avhandling om landskap, bosättningsmönster och interaktionsnätverk vid den Korintiska viken, under perioden 600–300 f.Kr. Sedan 2015 är jag knuten till Uppsala universitet och fram till 2020 så var jag anställd inom det VR-finansierade projektet Domesticerade landskap på Peloponnesos. Projektet genomfördes vid institutionen för arkeologi och knöt samman forskare inom AKS, naturgeografi och kvartärgeologi för att studera förhållandet mellan klimatförändringar, samhällsdynamik och landanvändning på Peloponnesos. Min roll har varit att studera miljö- och samhällsdynamik under de historiska perioderna (ca. 700 f.Kr.–300 e.Kr.) utifrån både arkeologiska och skriftliga källor. Jag var även ansvarig för utvecklingen av databaser och GIS-analyser inom projektet.

Jag har också arbetat aktivt med fältarkeologisk forskning i Grekland och deltagit i ett flertal inventerings- och utgrävningsprojekt. Jag har sedan disputationen även varit med och drivit två fältprojekt i Grekland: arkeologiska fältinventeringar i kommunen Makrakomi i centrala Grekland mellan 2010 och 2016 samt ett utgrävningsprojekt på Poros (i det antika Kalaureia) mellan 2015 och 2021.

Under hösten 2021 beviljades jag nya medel från Vetenskapsrådet för ett forskningsprojekt kring landanvändning och konnektivitet i det antika Attika. Projektet kommer att undersöka utvecklingen av jordbruksekonomin och förändringar i odlingsstrategier i Athens kringland (det antika Attika) mellan c:a 700 till 100 f.Kr., speciellt i förhållande till ökande spannmålsimporter. Projektet syftar till att skapa en tydligare bild av landanvändningsmönster och handel i området innan den romerska erövringen, genom nya tvärvetenskapliga metoder grundade i historisk ekologi

Publikationer

Bonnier, A. T. Emanuelsson-Paulson, D. Mylona and A. Penttinen, 2021. “The Kalaureia Excavation Project. A preliminary report of the work carried out in Area L between 2015 and 2018”, Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 14, 28-54

Bonnier, A. and M. Finné. 2021. “Peloponnesian land-use dynamics and climate variability in the first millennium BCE.” In Climate Change and Ancient Societies in Europe and the Near East. Diversity in Collapse and Resilience (Palgrave Studies in Ancient Economies), eds. P. Erdkamp, J. G. Manning and K. Verboven, Palgrave Macmillan. 227–300. doi: 10.1007/978-3-030-81103-7_9

Weiberg, E., I. Unkel, K. Kouli, K. Holmgren, P. Avramidis, A. Bonnier, F. Dibble, M. Finné, A. Izdebski, C. Katrantsiotis, S.R. Stocker, M. Andwinge, K. Baika, M. Boyd, & C. Heymann. 2016. “The Socio-Environmental History of the Peloponnese during the Holocene: Towards an Integrated Understanding of the Past.” Quaternary Science Reviews 136: 40–65. doi:10.1016/j.quascirev.2015.10.042.

Bonnier, A. 2016. “Harbours and Hinterland Networks by the Corinthian Gulf, from the Archaic to the Early Hellenistic Period.” In Ancient Ports. The Geography of Connections. Proceedings of an International Conference at the Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 23–25 September 2010 (Boreas 34), eds. K. Höghammar, B. Alroth, and A. Lindhagen Uppsala, 65–94. ISBN: 978 91 554 9609 8.

Bonnier, A. 2014. Coastal Hinterlands: Site Patterns, Microregions and Coast-Inland Interconnections by the Corinthian Gulf, c.600-300 BC. BAR International Series 2614. Oxford: Archaeopress. ISBN: 978 1 4073 1245 3

Papakonstantinou, M-F., A. Penttinen, G. N. Tsokas, P. I. Tsourlos, A. Stampolidis, I. Fikos, G. Tassis, K. Psarogianni, L. Stavrogiannis, A. Bonnier, M. Nilsson & H. Boman, ‘The Makrakomi Archaeological Landscapes Project (MALP). A preliminary report on investigations carried out in 2010–2012’, Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 6: 211–260. doi: 10.30549/opathrom-06-08.

Bonnier, A. 2010. Harbours and Hinterlands: Landscape, site patterns and coast-hinterland interconnections, c. 600-300 B.C. (Avhandling) Stockholm University, Department of Archaeology and Classical Studies. ISBN: 978 91 7155 999

Wijngaarden, G.J., A. Sotiriou, V. Stissi, A. Bonnier & L. Erisman. 2010. ’The Zakynthos Archaeology Project. Preliminary report on the 2009 season’. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens 17(2): 65-82. doi: 10.2143/PHA.17.2.2162463.

Bonnier, A. 2008. “Epineia kai Limenes: The Relationship between Harbours and Cities in Ancient Greek Texts.” Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 1: 47–61. doi:10.30549/opathrom-01-04.

Senast uppdaterad: 2022-01-21