Camilla Bergström

camilla.bergstrom@arkeologi.uu.se

Tel 018-471 2093

Som kursadministratör arbetar jag främst i system som Uppdok/Ladok, NyA,  Studentportalen, Diva, TimeEdit3 samt Selma. Jag har hand om registreringar, betygsrapportering, schemabokningar odyl.

Jag har även hand om studenter med olika funktionsvariationer.