Coins in Churches

Volymen Coins in Churches. Archaeology, Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe är slutpublikationen för det samnordiska och tvärvetenskapliga forskningsprojektet Religion and Money in the Middle Ages med författare från Norge, Danmark, Sverige, Finland och Schweiz.

grönt bokomslag

Syftet med projektet är att studera utvecklingen av en penningekonomi under medeltiden i kyrkans regi. Källmaterialet är myntfynden från arkeologiska undersökningar i Norden, sammanlagd över 100 000 exemplar. I boken presenteras och diskuteras utifrån ett antal arkeologiskt välundersökta kyrkor i Norden hur mynt används i liturgin i kyrkorummet och vilken betydelse mynt fick som valuta i fromhetslivet för gemene man.

I volymen ingår en arkeologisk närstudie av Bunge kyrka på Gotland som med över 3200 mynt är en av de fyndrikaste kyrkorna. Utöver mynten och andra föremålskategorier som t.ex. pärlor och svepnålar, har Bunge välbevarade medeltida interiörer och väggmålningar. Rumsliga GIS analyser av interiör, arkitektur och mynten möjliggör att studera hur kyrkorummet används under medeltiden och hur liturgin förändras över tid.

Boken öppnar ett nytt forskningsfält mellan arkeologi, historia, teologi, numismatik, konsthistoria och arkitektur. Projektet har bedrivits i regi av Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo i samarbetet med flera institutioner och museer i Norden, däribland Institutionen för Arkeologi och Antik Historia Uppsala/Campus Gotland.

Länk till förlaget https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003094814/coins-churches-svein-gullbekk-christoph-kilger-steinar-kristensen-h%C3%A5kon-roland?refId=f67a6b1d-8a3d-4cac-9c55-b38b40d98891

Spridningsschema
Fyndspridning av ca 3200 mynt i Bunge kyrka via ArcGIS
Pärlor
Rosenkrans- och Paternoster pärlor från utgången av gotiska kyrkan i Bunge

Arkeologer i Bunge kyrka
Arkeologiska undersökningar RAGU i Bungekyrka 1971/72, norra Gotland
Senast uppdaterad: 2021-09-09