Dorn, Andreas

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

Andreas Dorn, professor i Egyptologi

Jag är född 1968 i Schweiz. Jag har två barn, Samuel (2015) och Sara (2017) och jag bor ihop med min sambo Claudia Widow som arbetar som arkeolog och kursansvarig på Bonns universitet.

Jag studerade i Basel (Schweiz) där jag tog min master 2001 och disputerade 2009. Jag var anställd som adjunkt i Basel 2004-2008 och i Göttingen (Tyskland) 2008-2009. Jag höll en postdoktorposition i Basel 2011 och var gästprofessor i Liège (Belgien) 2012-2014. Jag arbetade som lektor och chefskurator för Egyptiska museet i Bonn (Tyskland) 2014-2016 och som VD för BIBLE+ORIENT museet vid Fribourg universitet (Schweiz) 2016-2018.

Mina forskningsområden är främst inom fornegyptisk arkeologi. Jag fokuserar på mikrohistoria och landskapets inverkan på religiösa uttryck i arkitekturen och dess inverkan på individer, forntida egyptisk religion, speciellt festivaler och informell kontakt med gudarna, samt fornegyptiska litterära texter och dess kulturella historiska värde som texter för utbildning och hur de speglar samhället.

Pågående forskningsprojekt är en publicering av begravningsutrustningen som tillhörde Sety I samt en publikation av utgrävningarna och arkitekturen i Siptahs grav (både kungarna levde runt 1250 f.v.t.). Jag arbetar även med nyupptäckt graffitti i Konungarnas grav (1530-1050f.v.t) och de närliggande ökendalarna samt litterära texter som bevaras i Franska institutet i Kairo och i det egyptiska museet i Turin, speciellt den äldsta kartan av Egypten.