• Svedjemo, Gustaf

  Nils Lithberg

  Ingår i Svenska arkeologer, s. 169-176, 2020.

  Open access
 • Svedjemo, Gustaf

  Centrum och periferi

  Ingår i Gotländskt arkiv, s. 108-121, 2018.

  Open access
 • Fraser, Magdalena; Sjödin, Per; Sanchez-Quinto, Federico; Evans, Jane et al.

  The Stone Cist Conundrum: A multidisciplinary approach to investigate Late Neolithic/ Early Bronze Age population demography on the Island of Gotland

  Ingår i Journal of Archaeological Science, s. 324-337, 2018.

 • Svedjemo, Gustaf

  Gårdar, byar och social struktur på Gotland under järnålder och medeltid

  Ingår i Arkeologi på Gotland 2, s. 183-190, 2017.

  Open access
 • Kilger, Christoph; Elfver, Frédéric; Svedjemo, Gustaf

  Mynt och bebyggelse: Bebyggelseutvecklingen inom Västergarnsvallen ur ett numismatiskt perspektiv

  Ingår i Myntstudier, s. 74-89, 2015.

 • Svedjemo, Gustaf

  Landscape Dynamics: Spatial analyses of villages and farms on Gotland AD 200-1700

  Open access
 • Kilger, Christoph; Söderström, Ulrika; Andreeff, Alexander; Svedjemo, Gustaf et al.

  Medeltida hus i Västergarn: rapport från arkeologisk undersökning 2012: Snauvalds 1:2, Västergarn socken, Gotland

  2014.

 • Svedjemo, Gustaf; Jungert, Erland

  Att hitta ny kunskap i historiska kartor med GIS och databaser

  Ingår i Kart og Plan, s. 45-58, 2008.

  Open access
 • Huttu, John; Svedjemo, Gustaf

  Alla vägar bär till Roma: Vägarna i Roma under 1500 år

  Ingår i Gotländskt arkiv 2007, s. 159-174, 2007.

  Open access